DUYURULAR

BÜLTENİMİZE KAYDOLUN

İlgilendiğiniz Konular

Duyuru Arşivi

 • 472 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği - 2016 / 46
  Şirketimizce hazırlanan 2016 / 46 sayılı, "472 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" konulu çalışmaya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Temmuz 2016 Vergi Takvimi - 2016 / 45
  Şirketimizce hazırlanan 2016 / 45 sayılı, "Temmuz 2016 Vergi Takvimi" konulu çalışmaya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Geçici Vergi Beyannameleri İle KDV Beyannamesinde Yapılan Değişiklik - 2016 / 44
  Şirketimizce hazırlanan 2016 / 44 sayılı, "Geçici Vergi Beyannameleri İle KDV Beyannamesinde Yapılan Değişiklik" konulu çalışmaya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • 2016/8998 sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar - 2016 / 43
  Şirketimizce hazırlanan 2016 / 43 sayılı, "2016/8998 sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" konulu çalışmaya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2012/1 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2016/2) - 2016 / 42
  Şirketimizce hazırlanan 2016 / 42 sayılı, "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2012/1 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2016/2)" konulu çalışmaya erişmek için lütfen tıklayınız.