DUYURULAR

BÜLTENİMİZE KAYDOLUN

İlgilendiğiniz Konular

Güncel Duyurular

 • Döviz Kredi Borcu 15 Milyon ABD Doları Ve Üzerinde Olan Firmalar İçin Öngörülen Bildirim Ve Bağımsız Denetim Yaptırma Zorunluluğu
  Centrum Denetim tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Katma Değer Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Meclise Sunulmuştur
  Centrum Denetim tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Mart 2018 Vergi Takvimi
  Centrum Denetim tarafından hazırlanan ve Mart ayında yerine getirilmesi gereken vergisel mükellefiyetleri içeren duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • 2018/11297 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Yapılan Değişiklik
  Konuya ilişkin Centrum Denetim tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Pazar Araştırması Ve Pazara Giriş Desteği Hakkında 2011/1 No.lu Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2018/2)
  Konuya ilişkin Centrum Denetim tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.