DUYURULAR

BÜLTENİMİZE KAYDOLUN

İlgilendiğiniz Konular

Güncel Duyurular

 • Kdv İade Alacaklarının Ötv Borçlarına Mahsubu İmkanı Yeniden Sağlanmıştır
  22.06.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “13 seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile, KDV iade alacaklarının, vergi dairesine olan ÖTV borçlarına veya ithalde ödenmesi gereken ÖTV’ye mahsup imkanının yeniden sağlanmasına ilişkin duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Mal İhracı Ve Yolcu Beraberi Eşya İhracı İşlemleri İçin 01.07.2017 Tarihinden İtibaren Başlayacak Olan E-Fatura Düzenleme Zorunluluğu İle İlgili Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu Yayımlanmıştır
  Centrum Denetim tarafından hazırlanan duyuru metnine erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Tahsilat Ve Ödemelerin Tevsik Zorunluluğu İle İlgili Değişiklikler Yapılmıştır
  09.06.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “298 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği” ve “480 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği”nde, araç ve kısa süreli konut kiralamalarında tutarına bakılmaksızın tahsilat ve ödemelerin banka aracılığıyla yapılmasının zorunlu hale getirilmesi ile ilgili çalışmaya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Türkiye Çok Taraflı Uluslararası Vergi Anlaşmasını İmzaladı
  Anlaşma’nın detayları ve yurtdışında faaliyetleri bulunan Türk şirketlerine etkilerini ele alan duyurumuza ulaşmak için lütfen tıklayınız.
 • 7020 Sayılı Yapılandırma Kanununa İlişkin Tebliğler Resmi Gazetede Yayımlanmıştır
  Şirketimizce hazırlanan “7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” konulu Resmi Gazetede yayımlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.