DUYURULAR

BÜLTENİMİZE KAYDOLUN

İlgilendiğiniz Konular

Güncel Duyurular

 • “24 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”de Yer Alan Düzenlemeler
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • “1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 17 Seri No.lu Tebliğ”de Yer Alan Düzenlemeler
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • 23 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde Yer Alan Düzenlemeler
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulüne Göre Katma Değer Vergisi Ödeyecek Olan Sektör ve Buna İlişkin Vergi Oranı Belirlenmiştir
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Konkordato Müessesesinin Şüpheli Alacak Karşılığı Uygulaması Karşısındaki Durumunu Konu Alan Sirküler Yayımlanmıştır
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.