PRATİK BİLGİLER
MAKTU ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ

2017 yılında cep telefonu aboneliğinin ilk tesisinde maktu olarak alınan vergi tutarı 01.01.2017 tarihinden itibaren 47,00 TL olarak uygulanacaktır.