PRATİK BİLGİLER
BİLANÇO USULÜNE GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ

YIL ÖLÇÜ TUTAR(TL)
2017 Yıllık alış tutarı 170.000,00
Yıllık satış tutarı 230.000,00
Yıllık gayrisafi iş hâsılatı 90.000,00
İş hâsılatının 5 katı ile yıllık satış tutarı toplamı 170.000,00