PRATİK BİLGİLER
USULSÜZLÜK CEZALARI

MÜKELLEF GRUPLARI BİRİNCİ DERECE İKİNCİ DERECE
2017 2017
Sermaye Şirketleri 130,00 TL 70,00 TL
Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı 80,00 TL 40,00 TL
İkinci sınıf tüccarlar 40,00 TL 19,00 TL
Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 19,00 TL 11,00 TL
Kazancı basit usulde tespit edilenler 11,00 TL 5,00 TL
Gelir vergisinden muaf esnaf 5,00 TL 2,80 TL