PRATİK BİLGİLER
DİĞER KAZANÇ VE İRATLARDA UYGULANAN İSTİSNA TUTARLARI

2016 2017
Değer artış kazançlarına ilişkin istisna tutarı 11.000,00 11.000,00
Arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı 24.000,00 24.000,00