PRATİK BİLGİLER
GELİR VERGİSİ BEYANNAME VERME SINIRLARI

Gelir Türleri 2016 2017
Birden fazla işverenden ücret alanlar için beyan sınırı 30.000,00 30.000,00
Tevkifata tabi tutulmuş; birden fazla işverenden elde edilmiş ücretler, menkul sermaye iratları ve gayrimenkul sermaye iratlarında beyan sınırı 30.000,00 30.000,00
Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı 1.580,00 1.600,00