PRATİK BİLGİLER
İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun 5234 Sayılı Kanun'un 19. maddesi ile değiştirilen 49. maddesinde belirlenen prim nispetleri aşağıda yer almaktadır:
Oranlar (%)
İşçi Payı 1
İşveren Payı 2
Devlet payı 1