PRATİK BİLGİLER
MENKUL KIYMETLERİN DEĞERLEMESİ

Bilindiği üzere, portföyünün en az %51’i hisse senedinden oluşan menkul kıymet yatırım fonları ile hisse senetleri, “alış bedeli” ile değerlenecektir. Bunların dışında kalan menkul kıymetler borsa rayici ile, borsa rayici belli olmayanlar (borsada son gün işlem görmeyenler dahil) gün esasına göre değerlenecektir. Anılan değerleme hükümleri kesin alışı yapılan kâğıtlara uygulanacaktır. 31.12.2016 tarihi itibariyle borsada işlem gören devlet tahvilleri, hazine bonoları, özel sektör tahvil ve bonoları ile kamu ve özel sektör kira sertifikalarının değerleri aşağıda yer almaktadır.

Borsa Rayiçleri:

Kamu menkul kıymetleri

a.   Devlet tahvili
Menkul Kıymet Valör Tarihi Borsa Rayici
TRT040117T14 30.12.2016 100,000
TRT080317T18 30.12.2016 100,125
TRT170517T15 30.12.2016 96,957
TRT140617T17 30.12.2016 100,450
TRT190717T11 30.12.2016 100,300
TRT200917T16 30.12.2016 93,539
TRT251017T18 30.12.2016 99,250
TRT221117T10 30.12.2016 92,081
TRT240118T19 30.12.2016 99,800
TRT140218T10 30.12.2016 96,450
TRT200618T18 30.12.2016 97,700
TRT110718T18 30.12.2016 97,700
TRT141118T19 30.12.2016 97,375
TRT200219T11 30.12.2016 102,900
TRT270319T13 30.12.2016 99,500
TRT100719T18 30.12.2016 95,800
TRT150120T16 30.12.2016 100,200
TRT050220T17 30.12.2016 91,200
TRT110320T18 30.12.2016 97,125
TRT010420T19 30.12.2016 104,400
TRT080720T19 30.12.2016 96,200
TRT111120T18 30.12.2016 96,500
TRT060121T16 30.12.2016 101,650
TRT170221T12 30.12.2016 99,500
TRT190521T17 30.12.2016 96,500
TRT210721T11 30.12.2016 101,000
TRT220921T18 30.12.2016 93,750
TRT120122T17 30.12.2016 94,300
TRT230222T13 30.12.2016 101,375
TRT200422T14 30.12.2016 95,900
TRT140922T17 30.12.2016 89,100
TRT261022T10 30.12.2016 96,000
TRT080323T10 30.12.2016 82,350
TRT030523T13 30.12.2016 89,900
TRT020823T11 30.12.2016 101,200
TRT270923T11 30.12.2016 89,200
TRT081123T10 30.12.2016 101,000
TRT200324T13 30.12.2016 96,600
TRT080524T17 30.12.2016 97,200
TRT240724T15 30.12.2016 89,550
TRT180924T11 30.12.2016 94,250
TRT120325T12 30.12.2016 83,500
TRT160425T17 30.12.2016 94,000
TRT140126T11 30.12.2016 98,575
TRT110226T13 30.12.2016 97,250

b.  Kira sertifikaları
Menkul Kıymet Valör Tarihi Borsa Rayici
TRD150217T18 30.12.2016 99,880
TRD160817T11 30.12.2016 100,350
TRD140218T18 30.12.2016 100,800
TRD260918T17 30.12.2016 97,900
TRD211118T18 30.12.2016 100,080
TRD140721T18 30.12.2016 98,449
TRD220921T16 30.12.2016 99,000
2. Özel sektör menkul kıymetleri

a.  Finansman bonosu
Menkul Kıymet Valör Tarihi Borsa Rayici
TRFEKOF11715 30.12.2016 99,314
TRFHZRF21718 30.12.2016 98,220
TRFDNFK31725 30.12.2016 98,137
TRFEKOF31713 30.12.2016 97,695
TRFLDFK31711 30.12.2016 97,531
TRFDSTF41716 30.12.2016 96,971
TRFAKDN41717 30.12.2016 96,123
TRFCGDF51716 30.12.2016 95,705
TRFVRYP51718 30.12.2016 100,000
TRFCGDF61715 30.12.2016 94,832
TRFEKOF61728 30.12.2016 94,611
TRFTPFC61712 30.12.2016 94,672
TRFHZRF61714 30.12.2016 94,413
TRFTCEF61716 30.12.2016 95,520
TRFTPFC61720 30.12.2016 94,354
TRFLDFK61718 30.12.2016 100,200
TRFEKOFE1717 30.12.2016 100,000
TRFULFKE1710 30.12.2016 100,000
TRFAKDNE1714 30.12.2016 100,050
TRFANLZK1719 30.12.2016 100,200
TRFEKOFA1711 30.12.2016 100,200

b. Özel sektör tahvili
Menkul Kıymet Valör Tarihi Borsa Rayici
TRSAKFH11710 30.12.2016 100,000
TRSTPRS11711 30.12.2016 99,900
TRSSRDS11719 30.12.2016 100,010
TRSNTHL21711 30.12.2016 100,010
TRSANLZ31712 30.12.2016 100,020
TRSBUFK31719 30.12.2016 100,300
TRSGLMD51716 30.12.2016 99,999
TRSAEST51717 30.12.2016 100,000
TRSKTMR51711 30.12.2016 100,500
TRSTIMG51718 30.12.2016 100,050
TRSHZRF51718 30.12.2016 100,100
TRSANLZ81717 30.12.2016 100,300
TRSKTMR81718 30.12.2016 100,200
TRSKRSNE1713 30.12.2016 100,200
TRSAKSNK1714 30.12.2016 100,000
TRSLBTVA1713 30.12.2016 99,999
TRSANLZA1716 30.12.2016 100,400
TRSZORN11811 30.12.2016 100,100
TRSRSGY21818 30.12.2016 101,000
TRSKORT31818 30.12.2016 100,000
TRSLBTV61812 30.12.2016 99,999
TRSYDAT71814 30.12.2016 100,000
TRSVERAE1810 30.12.2016 100,400
TRSICICE1818 30.12.2016 100,000
TRSAYENK1813 30.12.2016 100,000
TRSNTHLA1816 30.12.2016 100,800
TRSSRTNA1817 30.12.2016 100,350
TRSRNSH11919 30.12.2016 100,000
TRSISGY61912 30.12.2016 100,000
TRSBEDS81914 30.12.2016 104,300
TRSBEDS91913 30.12.2016 102,000
TRSORFNA1916 30.12.2016 100,500

c.  Banka bonosu
Menkul Kıymet Valör Tarihi Borsa Rayici
TRQPASH11716 30.12.2016 99,252
TRQTISB21739 30.12.2016 99,056
TRQYKBK21732 30.12.2016 98,725
TRQVKFB21720 30.12.2016 98,675
TRQCKKB31711 30.12.2016 97,761
TRQTISB41737 30.12.2016 97,476
TRQGRAN41712 30.12.2016 97,322
TRQVKFB41728 30.12.2016 97,322
TRQTISB51728 30.12.2016 96,269
Repo işlemlerinde ise gün esasına göre faiz hesaplanacaktır. Gerek borsa rayicine gerekse gün esasına göre hesaplanan gelir karşılıkları ticari ve mali karın hesabında gelir olarak dikkate alınacaktır. Menkul kıymet gelir karşılıklarına isabet eden ve ilgili dönem beyannamesinin verilmesi gereken sürenin sonuna kadar tevkif edilmiş olan Kurumlar (Stopaj) Vergisi; tevsik edilmek kaydıyla IV. Döneme ait Hesaplanan Geçici Vergiden ve Kurumlar Vergisi Beyannamesinde hesaplanan Kurumlar Vergisinden mahsup edilecektir.