PRATİK BİLGİLER
EK MALİ TABLO VERME SINIRLARI

Yıl Verildiği Yıl Aktif Toplam (TL) Net Satış Tutarı (TL)
2014 2015 13.330.500,00 29.622.800,00
2015 2016 14.074.300,00 31.275.800,00
2016 2017 14.613.300,00 32.473.700,00
10 seri no.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile 2000 yılı için belirlenen tutarlar yeniden değerleme oranları ile güncellenmiş, Tebliğde belirtilen şekilde 50 lira ve daha düşük olan tutarlar dikkate alınmamış, 50 liradan fazla olan tutarlar ise 100 liraya yükseltilmiştir.