PRATİK BİLGİLER
BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAK ZORUNDA OLANLAR/OLMAYANLAR

BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAK ZORUNDA OLANLAR/OLMAYANLAR (2017)
2017         YILINDA BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAK ZORUNDA OLMAYANLAR
Noterler
Özel kanunlarına göre kurulan kooperatifler ile bunların oluşturdukları birlikler
2016 yılı satış veya hâsılatları aşağıda belirtilen tutarları aşmayan mükellefler
Serbest meslek faaliyetinde bulunanlar için 163.000 TL
II. sınıf tacirlerden alım-satım veya imalat faaliyetinde bulunanlar
için
234.000 TL
II. sınıf tacirlerden alım/satım veya imalat dışındaki işlerle uğraşanlar için 118.000 TL
Zirai kazancı işletme hesabı esasına göre belirlenen çiftçiler için 234.000 TL
2016 YILINDA BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAK ZORUNDA OLANLAR
Kurumlar vergisi veya ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden, 2015 yılı aktif toplamı 6.999.000 TL'yi ve net satışlar toplamı
13.994.000 TL'yi aşmayanlar
4 ve 5 seri no.lu vergi beyannamelerinin sm ve smmm'lerce imzalanması hakkında genel tebliği, 37 ve 41 seri no.lu sm, smmm ve ymm kanunu genel tebliğlerinde yer alan açıklama çerçevesinde, 2017 yılı tutarları yeniden değerleme oranında artırılmış, hesaplamada 500 lira ve daha düşük tutarlar dikkate alınmamış, 500 liradan fazla olan tutarlar ise 1.000 liraya yükseltilmiştir.