PRATİK BİLGİLER
DEĞERLİ KAĞITLAR

Değerli Kâğıdın Cinsi Bedel (TL)
1 –    Noter kâğıtları
a)     Noter kâğıdı 9,50
b)     Beyanname 9,50
c)     Protesto, vekâletname, re'sen senet 19,00
2 –   (Mülga: 30.12.2004-5281/14. Md)
3 –   Pasaportlar 94,00
4 –   İkamet izni 63,00
5 –   (Mülga: 30.12.2004-5281/14. Md)
6 –
a)     Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 16,00
b)     Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 16,00
c)     Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 32,00
7 –    Aile cüzdanları 86,00
8 –   (Mülga: 30.12.2004-5281/14. Md)
9 –   Sürücü belgeleri 117,00
10 – Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 117,00
11 –  Motorlu araç trafik belgesi 117,00
12 – Motorlu araç tescil belgesi 88,00
13 –  İş makinesi tescil belgesi 85,00
14 –  Banka çekleri (Her bir çek yaprağı) 5,60
15 –  Mavi kart 8,50
16 –  Yabancı çalışma izin belgesi 63,00
17 –  Çalışma izni muafiyet belgesi 63,00