PRATİK BİLGİLER
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ

Veraset ve intikal vergisinden istisna tutarlar
Tutar (TL)
Evlatlıklar dâhil füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 176.600,00 TL
Füruğ bulunmaması halinde, eşe isabet eden miras hissesinde 353.417,00 TL
İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 4.068,00 TL
Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 4.068,00 TL

Veraset ve intikal vergisi tarifesi


Matrah Veraset Yoluyla
İntikallerde (%)
İvazsız
İntikallerde (%)
İlk210.000 TL için 1 10
Sonra gelen500.000 TL için 3 15
Sonra gelen1.110.000 TL için 5 20
Sonra gelen 2.000.000 TL için 7 25
Matrahın 3.820.000 TL'yi aşan bölümü için 10 30

Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların %50'si uygulanacaktır.