PRATİK BİLGİLER
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI

(I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtı vb. taşıtlar için 2017 yılında uygulanacak olan Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarları, 47 seri no.lu MTV Genel Tebliği ile aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

I Sayılı Tarife


Motor Silindir Hacmi  (cm³) Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm³ ve aşağısı 646 450 252 191 68
1301 - 1600 cm³ e kadar 1.035 776 450 318 122
1601 - 1800 cm³ e kadar 1.827 1.428 841 513 199
1801 - 2000 cm³ e kadar 2.878 2.217 1.303 776 306
2001 - 2500 cm³ e kadar 4.317 3.134 1.958 1.170 463
2501 - 3000 cm³ e kadar 6.019 5.236 3.271 1.760 646
3001 - 3500 cm³ e kadar 9.166 8.247 4.968 2.480 910
3501 - 4000 cm³ e kadar 14.411 12.444 7.329 3.271 1.303
4001 cm³ ve yukarısı 23.586 17.687 10.475 4.708 1.827
2-Motosikletler
100 - 250 cm³ e kadar 122 92 68 43 17
251 - 650 cm³ e kadar 252 191 122 68 43
651 - 1200 cm³ e kadar 646 385 191 122 68
1201 cm³ ve yukarısı 1.565 1.035 646 513 252

II Sayılı Tarife


I sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki II sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri / Azami Toplam Ağırlık Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1) Minibüs 776,00 513,00 252,00
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
1900 cm³ ve aşağısı 1.035,00 646,00 385,00
1901 cm³ ve yukarısı 1.565,00 1.035,00 646,00
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
25 kişiye kadar 1.958,00 1.170,00 513,00
26 - 35  kişiye kadar 2.343,00 1.958,00 776,00
36 - 45  kişiye kadar 2.613,00 2.217,00 1.035,00
46 kişi ve yukarısı 3.134,00 2.613,00 1.565,00
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
1.500 kg.'a kadar 697,00 463,00 228,00
1.501 - 3.500  kg'a kadar 1.408,00 817,00 463,00
3.501 - 5.000  kg'a kadar 2.115,00 1.760,00 697,00
5.001 - 10.000  kg'a kadar 2.348,00 1.995,00 936,00
10.001 - 20.000  kg'a kadar 2.821,00 2.348,00 1.408,00
20.001 kg ve yukarısı 3.529,00 2.821,00 1.640,00

III Sayılı Tarife


5897 sayılı Kanun'un 30.06.2009 tarihinde yürürlüğe giren 2. maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

IV Sayılı Tarife

Uçak ve helikopterler (Türk   kuşu,   Türk   Hava   Kurumuna   ait   olanlar   hariç)   aşağıdaki   (IV)   sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1-3 yaş 4-5 yaş 6-10 yaş 11 ve yukarı yaş
Uçak ve helikopterler
1.150 kg'a kadar 13.099,00 10.475,00 7.855,00 6.282,00
1.151 -   1.800 kg.'a kadar 19.653,00 15.718,00 11.789,00 9.430,00
1.801 -   3.000 kg.'a kadar 26.207,00 20.965,00 15.718,00 12.576,00
3.001 -   5.000 kg.'a kadar 32.762,00 26.207,00 19.653,00 15.718,00
5.001 - 10.000 kg.'a kadar 39.316,00 31.451,00 23.586,00 18.866,00
10.001 - 20.000 kg.'a kadar 45.870,00 36.694,00 27.517,00 22.008,00
20.001 kg. ve yukarısı 52.422,00 41.934,00 31.451,00 25.160,00

Motorlu Taşıtları Vergisi Kanunu 5. ve 6. maddelerine konu olan motorlu taşıtların   vergilendirilmesine ilişkin tarife tutarları 2016 yılı için 47 seri no'lu Motorlu Taşıtlar Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.