PRATİK BİLGİLER
ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

2017 yılı için konutlara ait Çevre Temizlik Vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 28 Kuruş, diğer belediyelerde 21 Kuruş olarak belirlenmiştir.

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait
Çevre Temizlik Vergisi aşağıdaki tarifelere göre alınacaktır. Büyükşehir belediyelerinde uygulanacak çevre temizlik vergisi tarifesi:

Bina Grupları Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece
1. Grup 3.250 2.500 2.000 1.750 1.500
2. Grup 2.000 1.500 1.250 1.000 875
3. Grup 1.500 1.000 875 625 500
4. Grup 625 500 375 325 250
5. Grup 375 325 225 212 175
6. Grup 212 175 112 100 75
7. Grup 75 58 41 35 26

Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak çevre temizlik vergisi tarifesi:

Bina Grupları Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece
1. Grup 2.600 2.000 1.600 1.400 1.200
2. Grup 1.600 1.200 1.000 800 700
3. Grup 1.200 800 700 500 400
4. Grup 500 400 300 260 200
5. Grup 300 260 180 170 140
6. Grup 170 140 90 80 60
7. Grup 60 47 33 28 21

Büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000'den az olan belediyelerde yukarıdaki tarife %50 indirimli olarak uygulanacaktır. Su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle hesaplanan konutlara ait çevre temizlik vergisi, su faturasında ayrıca gösterilmek suretiyle tahakkuk etmiş sayılır. Bu suretle tahakkuk eden vergi, su tüketim bedeli ile birlikte belediyelerce tahsil edilir. İş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, belediyelerce binaların tarifedeki derecelere intibak ettirilmesi üzerine her yılın Ocak ayında yıllık tutarı itibarıyla tahakkuk etmiş sayılır. Tahakkuk eden vergi, bir defaya mahsus olmak üzere, belediyelerin ilan mahallerinde bir ay süreyle topluca ilan edilir. İş yeri ve diğer şekilde kullanılan binalarla ilgili olarak tahakkuk eden bu vergi, her yıl, emlak vergisinin taksit sürelerinde (Mayıs ve Kasım aylarında) ödenir.