FİNANSAL TAKVİM
Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pz
1 2
3 4
 • Haziran 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
 • Haziran 2020 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Nisan-Mayıs-Haziran 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
 • Haziran 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Birinci Dönem (Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Geri Kazanım Katılım Payının Beyanı ve Ödemesi
 • Haziran 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 • Nisan 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
 • Haziran 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 • 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 12. Taksit Ödemesi
 • Ocak 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Ödemesi
 • Şubat 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Ödemesi
 • 2019 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi
5 6 7 8 9
10
 • 16-31 Temmuz 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
11 12
 • 16-31 Temmuz 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
13 14 15 16
17
 • 2020 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Temmuz 2020 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Temmuz 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Temmuz 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 • Temmuz 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Temmuz 2020 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Temmuz 2020 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
 • Temmuz 2020 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
 • 2020 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
18 19 20
 • Temmuz 2020 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Temmuz 2020 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Temmuz 2020 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Temmuz 2020 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
 • Temmuz 2020 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Temmuz 2020 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
21 22 23
24 25
 • 1-15 Ağustos 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
 • 1-15 Ağustos 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
26
 • Temmuz 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Temmuz 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
 • Temmuz 2020 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
27 28 29 30
31
 • Temmuz 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 • Temmuz 2020 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mayıs 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
 • Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunanların Nisan-Mayıs-Haziran/2020 Dönemlerine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
 • Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
 • Temmuz 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
 • Temmuz 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Temmuz 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
2
 • Temmuz 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

BİZDEN HABERLER

 • We are proud again! Our Founder Partner Burcin Gozluklu, PhD is selected as the Tax Advisory Expert ...
 • As Centrum, we are extremely proud to announce that we are shortlisted for the final round of Europe...
 • Mr. Can Doğrusöz Has Joined Centrum As Our New Director In International Tax Consultancy Services. ...
 • Our article is published on Worldwide Alliance of Independent Accounting Firms (TIAG).
 • 2014 yılından bu yana Gelir İdaresi Başkanlığında kurumlar vergisinden sorumlu Grup Başkanı olarak g...
 • Yasin ERGÜN, "Bağımsız Denetim Hizmetleri, Finansal Raporlama ve Halka Arz Danışmanlığı" alanlarında...
 • Modern vergicilik dergisi "CENTRUMTIME", 6. sayısıyla yayında.
 • Türk - Japon İnovasyon Zirvesi, Centrum sponsorluğunda "ebedi dostluktan global ortaklığa" sloganıyl...
 • Centrum Ortağı YMM Şaban Küçük, Marmara Üniversitesi öğretim görevlisi Ahmet Feyzioğlu ve Centrum Kı...
 • 21-22 Ekim tarihleri boyunca Uluslararası 23. Türkiye İç Denetim Kongresi kapsamında kurulmuş olan @...
 • We are proud again! Our Founder Partner Burcin Gozluklu, PhD is selected as the Tax Advisory Expert ...
 • As Centrum, we are extremely proud to announce that we are shortlisted for the final round of Europe...
 • Mr. Can Doğrusöz Has Joined Centrum As Our New Director In International Tax Consultancy Services. ...
 • Our article is published on Worldwide Alliance of Independent Accounting Firms (TIAG).
OECD
VERGİ TERİMLERİ
SÖZLÜĞÜ
"INTERNATIONAL
TAX REVIEW"
YAZILARI