FİNANSAL TAKVİM
Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pz
1 2
 • Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ekim 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
 • 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırma Kanunu Başvuru Süresi
 • 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 15. Taksit Ödemesi
 • Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödemesi
 • Yıllık Harçların Ödemesi
 • 2020 Yılında Kullanılan Defterlerin 2021 Yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik
 • Aralık 2020 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
 • Ekim-Kasım-Aralık 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
 • Aralık 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Aralık 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 • Aralık 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 • Aralık 2020 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
3 4 5 6 7
8 9
 • 16-31 Ocak 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
10
 • 16-31 Ocak 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
11 12 13 14
15
 • 16-31 Ocak 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ocak 2021 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ocak 2021 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ocak 2021 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 • Ocak 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ocak 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ocak 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
 • Ocak 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
16 17
 • 2020 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 2020 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
18 19 20 21
22
 • Ocak 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ocak 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ocak 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ocak 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ocak 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
 • 2021 Yılına İlişkin Değerli Konut Vergisinin Beyanı
 • Ocak 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
23 24
 • 1-15 Şubat 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
25
 • 1-15 Şubat 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
26
 • Ocak 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ocak 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
 • Ocak 2021 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 2019 Dönemi Ülke Bazlı Rapor (Ek-6)
27 28
1
 • Diğer Ücretlerin Gelir Vergisinin İdarece Tarhı ve 1. Taksit Ödemesi
 • Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2020 Yılına İlişkin Gelir Vergisi Beyanı ve 1. Taksit Ödemesi
 • Ocak 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
 • Ocak 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ocak 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 • Ocak 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 • Ocak 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

BİZDEN HABERLER

 • Centrum Turkey Yönetici Ortağı Dr. Burçin Gözlüklü, Avukat ve Marka Uzmanı Murat Çelikten ve Felece ...
 • Hizmet kalitemizin sürekli yükseltilmesi hedeflerimiz çerçevesinde Gelir İdaresi Dolaylı Vergiler Da...
 • Centrum Yönetici Ortağı ve Yatırım Komitesi Üyemiz Burcin Gozluklu, PhD 'nün #bendeAryalıyım sözleri...
 • We are proud again! Our Founder Partner Burcin Gozluklu, PhD is selected as the Tax Advisory Expert ...
 • As Centrum, we are extremely proud to announce that we are shortlisted for the final round of Europe...
 • Mr. Can Doğrusöz Has Joined Centrum As Our New Director In International Tax Consultancy Services. ...
 • Our article is published on Worldwide Alliance of Independent Accounting Firms (TIAG).
 • 2014 yılından bu yana Gelir İdaresi Başkanlığında kurumlar vergisinden sorumlu Grup Başkanı olarak g...
 • Modern vergicilik dergisi "CENTRUMTIME", 6. sayısıyla yayında.
 • Türk - Japon İnovasyon Zirvesi, Centrum sponsorluğunda "ebedi dostluktan global ortaklığa" sloganıyl...
 • 21-22 Ekim tarihleri boyunca Uluslararası 23. Türkiye İç Denetim Kongresi kapsamında kurulmuş olan @...
 • Centrum Turkey Yönetici Ortağı Dr. Burçin Gözlüklü, Avukat ve Marka Uzmanı Murat Çelikten ve Felece ...
 • Hizmet kalitemizin sürekli yükseltilmesi hedeflerimiz çerçevesinde Gelir İdaresi Dolaylı Vergiler Da...
 • Centrum Yönetici Ortağı ve Yatırım Komitesi Üyemiz Burcin Gozluklu, PhD 'nün #bendeAryalıyım sözleri...
 • We are proud again! Our Founder Partner Burcin Gozluklu, PhD is selected as the Tax Advisory Expert ...
OECD
VERGİ TERİMLERİ
SÖZLÜĞÜ
"INTERNATIONAL
TAX REVIEW"
YAZILARI