YAYINLARIMIZ

OECD Vergi Terimleri Sözlüğü

HABITUAL ABODE KALMAYI ADET EDİNİLEN KONUT: OECD Model Vergi Anlaşmasının mukimliği düzenleyen 4 üncü maddesinde yer alan ek kural bağlamında, kalmayı adet edinilen konut, çifte mukimlik sorununu çözümlemek için kullanılan kriterlerden birisidir. Bu terim, bir vergi mükellefinin akit devletlerden her birinde kalma süresine atıfta bulunmaktadır.
HARDSHIP CLAUSE ZOR DURUM İBARESİ (HÜKMÜ): Vergi kanunlarının uygulanmasından kaynaklanabilecek ağır sonuçları hafifletmek için vergi kanunlarının vergi idaresine tanıdığı takdire bağlı yetki hükmü
HARMONIZATION OF TAX, EEC DIRECTIVE VERGİLERİN UYUMLAŞTIRILMASI (AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU DİREKTİFİ): Genellikle, Avrupa Birliğini oluşturan çok sayıdaki ülkeye ait vergi sistemleri arasındaki mali engelleri ve uyumsuzlukları ortadan kaldırmayı amaçlayan sürece atıfta bulunmak için kullanılan terim. Bu amaçla Avrupa Birliği dolaylı ve dolaysız vergiler alanında direktifler yayınlamıştır.
HEAD OFFICE EXPENSES ANA MERKEZE AİT GİDERLER: Ana merkezi başka bir ülkede bulunan teşebbüsün, diğer bir ülkedeki şube ya da diğer bir daimi işyeri aracılığı ile faaliyetlerde bulunduğu durumlarda, genel yönetim ve idari harcamalar veya daimi işyeri için sarf edilen belirli hizmetlerin maliyetleri gibi ana merkez tarafından katlanılan bazı giderler daimi işyerinin vergiye tabi kazancının hesaplanması esnasında indirim olarak düşülebilir.
HEDGING TRANSACTION RİSKİ AZALTMAYA YÖNELİK VADELİ İŞLEM: Bir kişinin örneğin, ileride teslim şartlı sözleşme (forwards), vadeli işlem sözleşmesi (futures), opsiyon sözleşmesi (options) ve takas sözleşmesi (swaps) gibi türev ürünlerine dayalı sözleşmeleri kullanarak mal veya döviz alıp satarak fiyat, faiz oranı veya döviz kurlarında görülebilecek dalgalanmalara karşı kendini korumak amacıyla gerçekleştirdiği işlem
HIDDEN RESERVES SAKLI YEDEKLER: Bir işletmenin ya borçlarını olağanın üzerinde değerleyerek ya da varlıklarını olağanın altında değerleyerek bilançosunda göstermediği fonlar
HIDDEN TAX GİZLİ VERGİ: Bilgisi olmadan tüketici tarafından ödenen dolaylı vergi
HISTORICAL COST TARİHİ MALİYET: Satış fiyatı ve diğer ilgili giderler gibi iktisap tarihinde bir varlığı elde etmek için yapılan harcama miktarı
HOLDING MAHKEME KARARI: Mahkeme tarafından alınan karar
HOLDING COMPANY HOLDİNG ŞİRKETİ: Temel amacı diğer şirketlerin mevcut hisselerini elinde tutmak olan şirket
HOLDING PERIOD SONUÇLANDIRMA SÜRESİ: Bir yatırımın sonuçlanma süresinin uzunluğu veya sonuçlandırılması için öngörülen sürenin uzunluğu
HOMESTEAD EV VE MÜŞTEMİLATI: Mesken olarak sahip olunan ya da kullanılan ev ve onu çevreleyen arazi
HORIZONTAL EQUITY YATAY EŞİTLİK: Aynı durumda bulunan vergi mükelleflerinin benzer vergi uygulamasına sahip olmalarını ileri süren doktrin. Bu doktrine göre, örneğin aynı miktarda gelir ya da kar elde eden vergi mükelleflerine eşit uygulamada bulunulmalıdır.
HOUSE WAYS AND MEANS COMMITTEE Birçok vergi kanunu hükmünü öneren Amerikan Temsilciler Meclisi komitesi
HUT TAX HANE VERGİSİ: Genellikle iktisadi kalkınmanın çok erken aşamalarında gelir vergisini uygulamanın mümkün olmadığı dönemlerde iskân edilmiş konut veya hane başına alınan baş vergisi türü
HYBRID ACCOUNTING METHODS MELEZ HESAPLAMA YÖNTEMİ: Bir mükellefin gelirin farklı unsurları için birden fazla hesaplama yöntemini (örneğin tahakkuk esası veya nakit esası) kullandığı durumlara atıfta bulunmak için kullanılan terim
HYBRID DERIVATIVE MELEZ YAPILI TÜREV ARACI: Opsiyon sözleşmesi (options) ve ayrıca takas sözleşmesinin (swaps) özellikleri gibi birden fazla türdeki türev finansal aracın özelliklerine sahip finansal araç
HYBRID ENTITY MELEZ İŞLETME: Örneğin bir ülkede adi ortaklık, diğer bir ülkede kurum olarak kabul edilen bir işletme gibi iki ya da daha fazla ülkede farklı şekilde değerlendirilen şirket
HYBRID INSTRUMENT MELEZ YAPILI MALİ ENSTRÜMAN: Melez yapılı türev aracı (Hybrid derivative) terimine bakınız
All intellectual property and legal rights of OECD Glossary of Tax Terms are owned by Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

OECD Glossary of Tax Terms is translated into Turkish by Ramazan Biçer, a partner at Centrum Consulting but it does not reflect the official translation.

Copying, duplicating, publishing and releasing of OECD Glossary of Tax Terms without official and prior permission by OECD mean that OECD's intellectual property and legal rights are violated.