YAYINLARIMIZ

OECD Vergi Terimleri Sözlüğü

JEOPARDY ASSESSMENT İHTİYATİ TAHAKKUK: Verginin tahsil edilememe riskinin bulunduğu durumlarda yapılan vergi tahakkuku
JOINT RETURN MÜŞTEREK BEYANNAME: Karı ve koca tarafından ortaklaşa verilen tek vergi beyannamesi
JOINT VENTURE İŞ ORTAKLIĞI: Ortak ya da kişisel çıkarları için müşterek üstlendikleri bir taahhüdü gerçekleştirmek için bir araya gelen taraflar arasındaki ilişkiyi tanımlamak için kullanılan terim. Bu tür bir ortaklık, tüzel kişiliğe sahip bir teşebbüs olabileceği gibi tüzel kişiliğe sahip olmayan bir teşebbüs de olabilir.
JOINT-STOCK COMPANY ANONİM ŞİRKET: Tüzel kişiliğe sahip, sermayesi paylara bölünmüş şirket. Genellikle, anonim şirkette şirket ortakları yalnızca sahip oldukları hisselerin itibarı değeri kadar kanuni sorumluluğa sahiptir.
JUNK BOND KREDİ DEĞERLENDİRMESİ DÜŞÜK BİR ŞİRKET TARAFINDAN İHRAÇ EDİLMİŞ BONO: Standard & Poor's veya Moody's gibi kredi derecelendirme kuruluşları tarafından düşük kredi değerlendirmesine (örneğin yatırım derecesi) sahip şirketler tarafından ihraç edilen tahvil ve borçlanma senetleri
JURIDICAL DOUBLE TAXATION HUKUKİ ÇİFTE VERGİLENDİRME: Çifte vergilendirme (İktisadi ve hukuki, Double taxation, economic and juridical) terimine bakınız.
JURISDICTION YETKİ ALANI (SALAHİYET): Vergi kanunlarını veya hükümlerini yorumlama ve uygulama gücü, hakkı veya yetkisi
All intellectual property and legal rights of OECD Glossary of Tax Terms are owned by Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

OECD Glossary of Tax Terms is translated into Turkish by Ramazan Biçer, a partner at Centrum Consulting but it does not reflect the official translation.

Copying, duplicating, publishing and releasing of OECD Glossary of Tax Terms without official and prior permission by OECD mean that OECD's intellectual property and legal rights are violated.