YAYINLARIMIZ

OECD Vergi Terimleri Sözlüğü

KIDDIE TAX ÇOCUKLARDAN ALINAN VERGİ: ABD’de 14 yaşın altındaki bir çocuğun çalışmadan kazanılmış olan gelirleri üzerinden alınan vergiyi tanımlamak için kullanılan terim. Çocuğa ait gelir, çocuğun ailesi için uygulanan en yüksek vergi oranı üzerinden vergilendirilir.
KNOW-HOW TEKNİK BİLGİ: Patentli olarak tescil edilmeye uygun olsun ya da olmasın, bir ürünün nasıl üretildiğini veya özel bir iş sürecinin ne şekilde gerçekleştirildiğini öğrenme örneğinde olduğu üzere bir ürün veya sürecin endüstriyel üretimi için zorunlu olan gizli teknik bilgi. Teknik bilgi karşılığında yapılan ödemeler, çoğu durumunda gayrimaddi hak bedeli (royalti ödemesi) olarak vergiye tabi tutulabilir. Teknik bilgi transferini düzenleyen sözleşmeler ile hizmet sağlanması amacıyla düzenlenen sözleşmeler arasındaki farklılık OECD Model Vergi Anlaşmasının 12 nci maddesinin yorumları arasında belirtilmektedir.
All intellectual property and legal rights of OECD Glossary of Tax Terms are owned by Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

OECD Glossary of Tax Terms is translated into Turkish by Ramazan Biçer, a partner at Centrum Consulting but it does not reflect the official translation.

Copying, duplicating, publishing and releasing of OECD Glossary of Tax Terms without official and prior permission by OECD mean that OECD's intellectual property and legal rights are violated.