YAYINLARIMIZ

OECD Vergi Terimleri Sözlüğü

QUARANTINING AYIRMA KURALI: Yurtdışında ödenen verginin mahsup edilebildiği vergi sistemi bağlamında, bu terim yurtdışında elde edilen gelirin yer aldığı kategori kapsamında bulunan yurtiçi gelirler nedeniyle ödenecek vergiden indirilebilecek yine aynı kategoriye dâhil olan yurtdışı gelirler üzerinden yurtdışında ödenecek verginin ayrı olarak hesaplanmasını ifade eder.
QUOTED SECURITIES BORSAYA KAYITLI MENKUL KIYMETLER: Bu terim, resmi olarak kurulmuş bir menkul kıymetler borsasına kabul edilmiş ve satım, alım veya diğer şekillerdeki devir işlemleri aracılığı ile yine o borsada işlem gören menkul kıymetleri ifade eder.
All intellectual property and legal rights of OECD Glossary of Tax Terms are owned by Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

OECD Glossary of Tax Terms is translated into Turkish by Ramazan Biçer, a partner at Centrum Consulting but it does not reflect the official translation.

Copying, duplicating, publishing and releasing of OECD Glossary of Tax Terms without official and prior permission by OECD mean that OECD's intellectual property and legal rights are violated.