YAYINLARIMIZ

OECD Vergi Terimleri Sözlüğü

VALUATION PRINCIPLES   DEĞERLEME İLKELERİ: İşletmeye dâhil olan veya olmayan varlıklar ile envanterin değerlemesine ilişkin vergi hukuku ilkeleri
VALUE ADDED TAX (VAT)   KATMA DEĞER VERGISI (KDV): Üretim ve dağıtım sürecinin her aşamasında alınan özellikli işlem vergisi türü. KDV malların ve hizmetlerin bireysel tüketimine dayalı olarak tahsil edilmesine rağmen, KDV mükellefi mal veya hizmetlerin teslimin yapan kişilerdir. KDV, asıl vergi yükünü nihai tüketici üzerinde bırakmaya yarayan bir vergi indirim mekanizmasını kullanmakta ve aracılar üzerinde nihai vergiye ilişkin herhangi bir maliyet kalmasını engellemektedir.
VENTURE CAPITAL   RİSK SERMAYESİ: Yeni bir işletme kurulması veya var olan bir işletmede yeni bir ürün geliştirilmesi için, genellikle hisse senedi karşılığında, kullanılan sermaye yatırımı şekli
VERTICAL EQUITY   DİKEY EŞİTLİK: Farklı durumlara sahip mükelleflerin farklı muamele görmesi gerektiğini savunan doktrin; daha fazla gelire ve/veya sermayeye sahip olan mükelleflerin daha fazla vergi ödemesi gerektiği örneğinde olduğu gibi
VIENNA CONVENTIONS   VİYANA KONVANSİYONLARI: Vergilendirme ile ilgili olarak çok taraflı üç farklı “Viyana Konvansiyonu” bulunmaktadır. Bunların arasında, 23 Mayıs 1969 tarihli Anlaşmalar Hukuku Konvansiyonu özellikle vergi anlaşmaları ve diğer anlaşmaların yorumlanması ile ilgilidir. Bu konvansiyon, vergi anlaşmalarına, anlaşmaların neticelerine, anlaşmalara uyma, uygulama ve anlaşmaları yorumlama vb. gibi konularda genel kabul görmüş kuralları içermektedir. Vergilendirme ve diğer konular bağlamında diplomatik ve konsolosluk ilişkilerini ele alan diğer Viyana Konvansiyonları da bulunmaktadır.
VOTING STOCK   OY HAKKI OLAN HİSSE SENEDİ: Bir kurumun sahibine oy hakkı ve vekâlet etme yetkisi veren şirket hisseleri
All intellectual property and legal rights of OECD Glossary of Tax Terms are owned by Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

OECD Glossary of Tax Terms is translated into Turkish by Ramazan Biçer, a partner at Centrum Consulting but it does not reflect the official translation.

Copying, duplicating, publishing and releasing of OECD Glossary of Tax Terms without official and prior permission by OECD mean that OECD's intellectual property and legal rights are violated.