YAYINLARIMIZ

OECD Vergi Terimleri Sözlüğü

WAGE TAX  ÜCRETLER ÜZERİNDEN ALINAN GELİR VERGİSİ: Kaynakta kesinti yoluyla ücretler üzerinden alınan vergi; Bu şekilde kesilen vergi genellikle (eğer varsa) nihai olarak hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilebilmektedir.
WEAR AND TEAR   AŞINMA VE YIPRANMA: Bir varlığın olağan kullanımı sonucunda değerinin azalması. Gelir vergisi sistemleri, ticari faaliyetler esnasında kullanılmaları nedeniyle aşınma ve yıpranmaya tabi bina, fabrika ve makineleri kullanan işletmenin kazancının hesaplanmasında söz konusu iktisadi kıymetler için yapılan giderlerin indirimine genellikle imkân tanımaktadır.
WHITE PAPER   BİR KONU HAKKINDAKİ RESMİ RAPOR: Belirli konu veya konularda hükümetin tutumunu ve uygulamalarını açıklayan resmi belge
WILL  VASİYETNAME: Ölüm halinde gerçekleşecek intikal için belirleyici araç olarak kullanılan yasal belge
WINDING UP   TASFİYE: Bir kurumun tasfiye edilmesi (varlığının ortadan kaldırması) süreci
WITHDRAWALS İŞLETMEDEN YAPILAN ÇEKİŞLER: Teşebbüs sahibi tarafından ailesi veya kendisi için (ivazsız olarak), mal veya para çekildiği zaman, bu para veya söz konusu malların değeri gelir vergisi uygulamasında elde eden açısından normal olarak vergiye tabi olayı oluşturur. Aynı şekilde, benzer bir sistemi uygulayan birçok ülkede malların ve hizmetlerin bu şekilde özel kullanım için işletmeden çekilmesi KDV açısından da vergiye tabi bir işlemi oluşturur.
All intellectual property and legal rights of OECD Glossary of Tax Terms are owned by Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

OECD Glossary of Tax Terms is translated into Turkish by Ramazan Biçer, a partner at Centrum Consulting but it does not reflect the official translation.

Copying, duplicating, publishing and releasing of OECD Glossary of Tax Terms without official and prior permission by OECD mean that OECD's intellectual property and legal rights are violated.