Vergiport - Vergiport

Vergiport

Çok Uluslu İşletmeler İçin Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Yükümlülüğü (CbCR)’ın Haziran Ayı Sonuna Kadar Tamamlanması Gerekmektedir

Ülke Bazlı Raporlama yükümlülüğü kapsamına giren (konsolide grup geliri 750 milyon Avro ve üzerinde olan) çok uluslu şirketler grubuna...

Devamını Oku

İhracat Bedellerinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na Satış Zorunluluğunda Uygulanan Oran %40’tan %30’a Düşürülmüştür

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın “07.06.2024 Tarih ve 3187388 Sayılı Yazısı” ile İhracat Genelgesi’nde değişiklik yapılarak ihracat...

Devamını Oku

HAZİRAN 2024 VERGİ TAKVİMİ

Haziran ayında yerine getirilmesi gereken vergisel mükellefiyetlerin listesine aşağıdaki tablo üzerinden erişebilirsiniz.

Devamını Oku

7511 SAYILI KANUN (Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun)

29.05.2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7511 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”...

Devamını Oku

e-Belgelere Yeni Zorunlu Alanlar Eklenmiştir

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 22.05.2024 tarihli Duyuru’da, e-Belgelere yeni zorunlu alanlar eklendiği ve e-Arşiv Teknik...

Devamını Oku

Elektronik Defter Uygulamasında Yapılan Değişiklikler

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 22.05.2024 tarihli Duyuru’da, e-Belgelere yeni zorunlu alanlar eklendiği ve e-Arşiv Teknik...

Devamını Oku

Tecil Faizi Oranı Yıllık %36’dan %48’e Yükseltilmiştir

21.05.2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Tahsilat Genel Tebliği Seri: C Sıra No:8” ile, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil...

Devamını Oku

Ticari İşlerde Geçerli Kanuni Faiz Oranları Artırılmıştır

21.05.2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “8485 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun’un...

Devamını Oku

Gecikme Zammı Oranı %3,5’ten %4,5’e Yükseltilmiştir

21.05.2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “8484 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile gecikme zammı oranı, 21.05.2024 tarihinden itibaren...

Devamını Oku

2024 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatılmıştır

15.05.2024 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan “168 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri (2024-6)” ile; 17.05.2024...

Devamını Oku

2024 / Mart-Nisan Dönemi Özelgeleri

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde paylaşıma açılan özelgeleri içeren 2024 / Mart-Nisan Dönemi Özelge Bülteni'mizi siz...

Devamını Oku

Huzur Haklarının Vergi ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Karşısındaki Durumu

Centrum Türkiye Kıdemli Müdürlerinden Sn. Barbaros Genişel tarafından hazırlanan bu makale, Türk Ticaret Kanunu kapsamında huzur hakkı...

Devamını Oku