Sizi Arayalım
01.07.2020 Tarihi İtibariyle 50’den Az Çalışanı Olan Az Tehlikeli Sınıftaki İşyerleri İçin İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Bulundurma Zorunluluğu Uygulanmaya Başlanmıştır

DUYURU: 04.07.2020/125

01.07.2020 Tarihi İtibariyle 50’den Az Çalışanı Olan Az Tehlikeli Sınıftaki İşyerleri İçin İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Bulundurma Zorunluluğu Uygulanmaya Başlanmıştır

Bilindiği üzere, 30.06.2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ile, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülükleri düzenlenmiştir.

Kanunun 6. maddesi gereği işverenlere, işçilere yönelik mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunmasına yönelik çalışmaları kapsayacak şekilde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve sağlık personeli bulundurma yükümlülüğü getirilmiştir.

Bununla birlikte, söz konusu yükümlülüklerden bazılarının başlangıç tarihleri, kamuoyunda oluşan beklentiler de dikkate alınarak, işverenlerin yeni düzenlemelere uyum sağlayabilmesi adına ileri tarihlere ertelenmiştir. Yapılan ertelemeler neticesinde, anılan düzenlemeler;

  • İş Kanunu’nun mülga 81. maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 01.07.2020 tarihinde (Uygulamanın başlayacağı tarih, yasal düzenlemenin ilk halinde 01.07.2014 tarihinde belirlenmişken; önce 6495 sayılı Kanun ile 01.07.2016 tarihine, ardından 6745 sayılı Kanun ile 01.07.2017 tarihine ve son olarak da 7033 sayılı Kanun ile 01.07.2020 tarihine ertelenmiştir.),
  • 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 01.01.2014 tarihinde,
  • Diğer işyerleri için 31.12.2012 tarihinde

yürürlüğe girmiştir. Böylelikle, bütün işyerleri için işverenin işyeri hekimi ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanı bulundurması zorunluğu uygulanmaya başlamış olmaktadır. İşyerlerinde işyeri hekiminin ve iş güvenliği uzmanının çalışma süreleri ise iş yeri tehlike sınıfına ve çalışan sayısına göre belirlenmektedir.

Diğer taraftan, iş sağlığı ve güvenliği konusunda belirtilen yükümlülükler için işyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır. İdari bir yaptırımla karşı karşıya kalmamak ve işçilerin güvenliğini sağlamak üzere, aşağıda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesine dikkat edilmelidir:

  • Temel iş sağlığı ve güvenliği konusundaki eğitim ve organizasyonlar ile işyeri riski değerlendirmesi yapılmalıdır.
  • İşyerinde işçilerin karşılaşılabileceği sağlık ve güvenlik riskleri belirlenerek koruyucu ve önleyici tedbirler alınmalı ve belirlenen tedbirlere uyulup uyulmadığı izlenmelidir.
  • İşçilerce acil durumlarda yapılması gerekenler konusunda uygulamalı eğitim yapılmalıdır.
  • İşçiler arasından belirlenecek olanlara ilkyardım eğitimi verilmelidir.
  • Koruyucu donanım unsurları belirlenmeli ve tedarik edilmeli, ayrıca bunların nasıl kullanılacağı konusunda işçilere eğitim verilmelidir.
  • İşyerinde girilmemesi veya daha dikkatli olunması gereken alanlar belirlenerek iş güvenliği işaretleri ve levhaları ile bu alanlar gösterilmelidir.

Saygılarımızla. 

Dosyalar