Sizi Arayalım
19.12.2020 Tarihi İtibariyle Vergisel İşlemlerde Uygulanacak Olan Reeskont Oranı 10%’dan 16,75%’e Yükseltilmiştir

DUYURU: 21.12.2020/194

19.12.2020 Tarihi İtibariyle Vergisel İşlemlerde Uygulanacak Olan Reeskont Oranı 10%’dan 16,75%’e Yükseltilmiştir

Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 281. ve 285. maddeleri uyarınca, mukayyet (kayıtlı) değerle değerlenecek olan alacaklardan ve borçlardan senede bağlı ve vadesi gelmemiş olanlar, değerleme gününün kıymetine çevrilebilmektedir. Buna göre, senette faiz oranı açıklanmış ise bu oran; açıklanmamışsa Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) resmi iskonto haddi uygulanır.

Anılan Kanun maddeleri gereğince, bankalar ve bankerler ile sigorta şirketleri, alacaklarını ve borçlarını değerleme günü kıymetine dönüştürmek zorundadır. Bu işlemde, TCMB’nin resmi iskonto oranını veya kendi işlemlerinde uyguladıkları faiz oranı tercih edilebilir.

Diğer yandan, 02.03.1995 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “238 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği” uyarınca, alacak ve borç senetlerinin reeskont işlemine tabi tutulmasında, TCMB tarafından kısa vadeli avans işlemleri için belirlenen faiz oranının dikkate alınması gerekmektedir. Ayrıca, “64 numaralı VUK Sirküleri” ile, vadeli olarak düzenlenen çeklerin de reeskont uygulamasından yararlanabileceği kabul edilmiştir.

Son olarak, TCMB tarafından 13.06.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereği;

  • Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerine uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %9,
  • Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %10

olarak belirlenmişti.

Bu defa, 19.12.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “TCMB Tebliğiile;

  • Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerine uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %9’dan %15,75’e,
  • Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise, yıllık %10’dan %16,75’e 

yükseltilmiştir.

Bu durumda, 19.12.2020 tarihi itibariyle, vadesi gelmemiş senede bağlı alacakların ve borçların değerleme gününün kıymetine çevrilmesinde, senette faiz oranının belirlenmediği durumda, %16,75 oranı kullanılacaktır. Keza, bankalar ve sigorta şirketleri, alacaklarını ve borçlarını değerleme günü kıymetine dönüştürmek için TCMB’nin resmi iskonto oranını seçtikleri takdirde, %16,75 oranını dikkate alacaklardır.

Saygılarımızla. 

Dosyalar