Sizi Arayalım
2020 Hesap Dönemi İçin Ülke Bazlı Raporun (CbCR) 31.12.2021 Tarihine Kadar BTRANS Sistemi Üzerinden İdare’ye Elektronik Ortamda İletilmesi Gerekmektedir

Uluslararası Vergi Bülteni: 23.12.2021/20

2020 Hesap Dönemi İçin Ülke Bazlı Raporun (CbCR) 31.12.2021 Tarihine Kadar BTRANS Sistemi Üzerinden İdare’ye Elektronik Ortamda İletilmesi Gerekmektedir

2020 hesap dönemi için Ülke Bazlı Raporun (CbCR) 31.12.2021 tarihine kadar BTRANS Sistemi üzerinden İdare’ye elektronik ortamda iletilmesi gerekmektedir.

25.02.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2151 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile transfer fiyatlandırması mevzuatında önemli değişiklikler yapılmıştır.

Bu kapsamda OECD BEPS kapsamında kabul edilen üç katmanlı transfer fiyatlandırması dokümantasyonu çerçevesinde Ülke Bazlı Raporlama ("CbCR") yükümlülükleri getirilmiştir. Konuyla ilgili açıklamalarımız Soru-Cevap şeklinde hazırladığımız Rehberde yer almıştır.

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında 4 Sayılı Genel Tebliğ” 01.09.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile belirlenen hususlar söz konusu Tebliğ'e tam olarak yansıtılmıştır.

Tebliğ’de Ülke Bazlı Rapor’un Tablo 1 - gelirin, vergilerin ve diğer konsolide mali verilerin ülke bazında dağılımı, Tablo 2 - çok uluslu işletmeler grubuna dahil tüm işletmelerin faaliyetleri ve Tablo 3 - ilave açıklamalar olmak üzere 3 tablodan oluştuğu açıklanmıştır.

Ayrıca, raporlanan hesap döneminden bir önceki hesap döneminin konsolide finansal tablolarına göre toplam konsolide grup geliri, 750 milyon Avro ve üzerinde olan çok uluslu işletmeler grubunun Türkiye’de mukim nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi tarafından raporlanan hesap döneminden sonraki on ikinci ayın sonuna kadar Ülke Bazlı Raporu hazırlayacağı ve elektronik ortamda İdare’ye sunacağı bilgisine yer verilmiştir.

Bu kapsamda, 2020 hesap dönemi için Ülke Bazlı Raporun 31.12.2021 tarihine kadar BTRANS Sistemi üzerinden İdare’ye elektronik ortamda iletilmesi gerekmektedir.

Saygılarımızla.

Dosyalar