Sizi Arayalım
2020 Yıl Sonu ve 2021 Yılı Vergi Uygulamaları

REHBER: 07.01.2021/2

2020 Yıl Sonu ve 2021 Yılı Vergi Uygulamaları

2020 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı 28.11.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “521 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği” ile % 9,11 olarak tespit edilmiş olup, bu doğrultuda 2021 yılına ilişkin vergi had ve tutarları ile vergi cezaları, söz konusu yeniden değerleme oranı esas alınarak yeniden belirlenmiştir.