Sizi Arayalım
2020/11 Sayılı Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ İle Yapılan Düzenlemeler

DUYURU: 31.03.2020/50

2020/11 Sayılı Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ İle Yapılan Düzenlemeler

10.02.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “2020/4 Sayılı Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ile, bankaların ticari müşterileri ile gerçekleştireceği işlemlerde öngörülebilirliğin ve şeffaflığın artırılması, uygulamada kavram ve terim birliğinin sağlanması ile aşırı ücretlendirmenin önlenmesine yönelik olarak, sunulan ürün veya hizmetler karşılığı alınabilecek ücretlerin tür ve nitelikleri ile azami miktar ya da oranları ve bunlara ilişkin usul ve esasları belirlenmiş olup konuyla ilgili açıklamalarımız 17.02.2020 tarihinde yayımladığımız Duyuru’da yer almıştı.

Bu defa, 29.03.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “2020/11 Sayılı Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 2020/4 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile, bankalarca ticari müşterilerden alınabilecek ücretlere ilişkin uygulama usul ve esaslarında çeşitli değişiklikler yapılmıştır. 

Sözü edilen Tebliğ ile yapılan değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir:

1. YURT DIŞI ŞUBELER DÜZENLEME KAPSAMI DIŞINA ÇIKARILMIŞTIR

Yapılan değişiklikle, bankaların yurt dışında bulunan şubeleri, ATM’leri ve benzeri nitelikteki işlem noktaları 2020/4 Sayılı Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamı dışına alınmıştır. Buna göre, bankalarca ticari müşterilere yalnızca yurt içinde sunulan ürün ve hizmetlerden alınabilecek ücretleri anılan Tebliğ kapsamında olacaktır.

2. DİĞER DÜZENLEMELER

A. İlan ve Bildirim Yükümlülüğü İstisnası İhdas Edilmiştir

Ticari müşterilerden alınabilecek ücretlere ilişkin azami tarife ve diğer güncel bilgilerin internet sitelerinde; açık, anlaşılır ve kolay erişilebilir bir şekilde bankalarca ilan edilmesi esas olmakla birlikte; bilgilendirme esasları hususunda yapılan değişiklikle, özel ürün ve hizmetler ile belirlenen kategoriler dışındaki ürün ve hizmetler karşılığında alınabilecek ücretlerden, niteliği gereği genele ilan edilebilir olmayıp müşteriye/işleme özgü belirlenen ücretlerin Merkez Bankasınca uygun görülmesi halinde, ilan ve bildirim yükümlülüklerinden istisna tutulabileceği hükmedilmiştir.

Ayrıca, bankada hesabı bulunan veya bulunmayan tüm ticari müşteriler açısından bu müşterilerce gerçekleştirilen işlemlerin şubede gerçekleştirildiği durumlarda, bilgilendirme yükümlülüğünün yerine getirilmesi için, işlem sonrasında verilen dekont veya işlem fişinin müşterice imzalanmış olmasının yeterli olduğu hükmedilmiştir.

B. Bir Yıldan Uzun Süreli Kredi Limiti Tahsislerinde, Tahsis Ücreti Yıllık Olarak Alınacaktır

Kredi tahsis ve kredi kullandırımına ilişkin düzenlemede yapılan değişiklik ile, kredi tahsis ücretlerinin dış ticaret kapsamında yer alan tüm gayri nakdi krediler ve ticari kredi kartları da dahil olmak üzere kredi riski oluşturabilecek tüm kredi limitlerine karşılık alındığı açıklığa kavuşturulurken;

  • Bir yıldan kısa süreli limit tahsislerinde kredi tahsis azami ücret sınırının limit tahsis süresinin ay sayısı dikkate alınarak ve oransal düşülerek uygulanmasına karşın
  • Bir yıldan uzun süreli limit tahsislerinde kredi tahsis ücreti yıllık olarak alınacağı

hükme bağlanmıştır.

C. Para ve Kıymetli Maden Transferlerine İlişkin Ücretlerde Günlük Toplamlar Dikkate Alınacaktır

Para ve kıymetli maden transferlerine ilişkin uygulanacak ücretlerin belirlendiği 15. maddeye eklenen fıkra ile, aynı gün içerisinde aynı hesaba, isme veya karta aynı hesaptan, isimden veya karttan ayrı ayrı yapılan para transferi işlemlerinde, alınacak EFT/Havale ücretinin hangi sınır dilimine tekabül edeceği, transfer edilen toplam tutar üzerinden belirlenebilmesi sağlanmıştır.

Bu şekilde gerçekleşen işlemlerden alt sınır dilimi kapsamında ücretlendirilen işlemler için alınan ücretler, toplam tutarın üst sınır dilimine girmesi nedeniyle alınabilecek ilave ücretler belirlenirken dikkate alınacaktır.

D. Nakit Avans Tutarı Sınırlaması Kaldırılmıştır

Yapılan değişiklik kapsamında, ticari kart ile yapılan işlemlerde nakit avans tutarının, ticari müşterinin ticari kredi kartına tahsis edilen limitin yüzde onunu aşamayacağı yönündeki hüküm kaldırılarak anılan kartla yapılan işlemlerdeki nakit avans tutarının serbestçe belirlenmesinin önü açılmıştır.

3. YÜRÜRLÜK TARİHİ

İşbu Duyuru konusu Tebliğ, 01.04.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Saygılarımızla. 

Dosyalar