Sizi Arayalım
2021/14 Sayılı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair (2021/17 Sayılı) Tebliğ Yayımlanmıştır

DUYURU: 03.01.2022/01

2021/14 Sayılı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair (2021/17 Sayılı) Tebliğ Yayımlanmıştır

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 21.12.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “2021/14 sayılı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ile yurt içi yerleşik gerçek kişilerin döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden katılım fonlarının Türk Lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülmesi amacıyla, söz konusu hesapların Türk Lirası’na dönüştürülmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine sağlanacak olan desteğe ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştı. (23.12.2021 tarihli, 162 sayılı Duyurumuz)

Bu defa, 31.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2021/14 sayılı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair (2021/17 sayılı) Tebliğ” ile yukarıda belirtilen Tebliğ düzenlemesinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişiklikler, detayları itibariyle aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

Dönüşüm Kuru ve Vade Sonu Kuru Tanımları Değiştirilmiştir

Değişiklik öncesinde dönüşüm kuru; döviz tevdiat hesapları ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarında bulunan dövizin Türk lirasına çevrildiği gün saat 11:00’de Merkez Bankası tarafından ilan edilen döviz alış kurunu, vade sonu kurunun Türk lirası mevduat veya katılma hesabının vadesinde saat 11:00’de Merkez Bankası tarafından ilan edilen döviz alış kurunu ifade etmekteydi. (23.12.2021 tarihli, 162 sayılı Duyurumuz)

Yeni düzenlemeyle birlikte dönüşüm kuru ve vade sonu kuru tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

  • Dönüşüm kuru: Döviz tevdiat hesapları ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarında bulunan dövizin Türk lirasına çevrildiği gün Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen döviz alış kuru,
  • Vade sonu kuru: Türk lirası mevduat veya katılma hesabının vadesinde Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen döviz alış kuru.

Merkez Bankasının Katılım Bankaları İle Yaptığı 1 Hafta Vadeli Repo İşlemlerinde Katılma Hesaplarına Sağlanacak Getirinin Repo Maliyetlerinden Düşük Olması Halinde, Aradaki Farkın Katılım Bankalarınca Tek Taraflı Olarak Karşılanmasına İlişkin Zorunluluk Kaldırılmıştır

“2021/14 sayılı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”in 4/4. fıkrasında yapılan değişiklik ile, değişiklik öncesi fıkrada yer alan;

  • Katılma hesaplarına sağlanacak getirinin katılım bankalarının Merkez Bankası ile açık piyasa işlemleri kapsamında yaptıkları bir hafta vadeli repo işlemlerinde oluşan maliyetten düşük olması halinde aradaki farkı katılım bankası tek taraflı olarak karşılar.” ibaresi,
  • “Katılma hesabına sağlanacak getirinin Merkez Bankasının katılım bankaları ile açık piyasa işlemleri kapsamında yaptığı bir hafta vadeli geri satım vaadi ile alım işlemlerinde oluşan maliyetten düşük olması halinde aradaki farkı katılım bankacılığı esasları çerçevesinde katılım bankası karşılayabilir, karşılanmayan kısım için Merkez Bankasınca ödeme yapılmaz.” olarak değiştirilmiştir.

Böylelikle, mevcut düzenlemede geçen “bir hafta vadeli repo ifadesi” “bir hafta vadeli geri satım vaadi ile alım işlemleri” olarak detaylandırılmış, ayrıca katılma hesabına sağlanacak getirinin Merkez Bankası’nın katılım bankaları ile açık piyasa işlemleri kapsamında yaptığı bir hafta vadeli geri satım vaadi ile alım işlemlerinde oluşan maliyetten düşük olması halinde aradaki farkı katılım bankacılığı esasları çerçevesinde katılım bankasının karşılama zorunluluğu ihtiyari bir hal almıştır.

Katılma Hesabı Sahibine Ödenen Kar Payı İfadesi Katılma Hesabı Bakiyesi Olarak Değiştirilmiştir

“2021/14 sayılı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”in 5/1. maddesi “Vade sonunda Türk lirası mevduat hesabı sahibine anapara ile faiz, katılma hesabı sahibine ise vade sonundaki katılma hesabı bakiyesi banka tarafından ödenir.” şeklinde değiştirilmiştir.

Böylelikle, değişiklik öncesinde katılma hesabı sahibine vade sonunda yapılacak olan ödeme “kar payı” olarak ifade edilmiş iken, sözü edilen ifade “katılma hesabı bakiyesi” olarak değiştirilerek mevcut ifadedeki zafiyet giderilmiştir.

2021/17 sayılı Tebliğ’in Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla,

Dosyalar