Sizi Arayalım
2023 Yılında Gelir Vergisinden Müstesna Tutulacak Yurtiçi ve Yurtdışı Harcırah Tutarları Netleşmiştir

DUYURU: 19.01.2023/10

2023 Yılında Gelir Vergisinden Müstesna Tutulacak Yurtiçi ve Yurtdışı Harcırah Tutarları Netleşmiştir

2023 yılında gelir vergisinden müstesna tutulacak yurtiçi ve yurtdışı harcırah tutarları belirlenmiştir.

Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nun 24. maddesi uyarınca, Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan işletmeler tarafından yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile denetçilerine, tasfiye memurlarına ve hizmet erbabına (Harcırah Kanunu'na tabi olsun olmasın her türlü sözleşmeli personel dahil) verilen gerçek yol giderlerinin tamamı ile yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilen gündelikler gelir vergisinden müstesnadır. Bu gündelikler aynı aylık seviyesindeki devlet memurlarına verilen gündeliklerden fazlaysa veya devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşarsa, aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutulmaktadır.

13.01.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7431 sayılı Kanun ile “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu”na eklenen geçici 92. madde gereğince, 4/a ve 4/b kapsamındaki sigortalı ve hak sahiplerine ödenecek olan aylık tutarları 2023 yılının Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere %30 oranında artırılmıştı. Konuyla ilgili açıklamalarımıza 16.01.2023 tarihli, 2023/2 sayılı Rehberimizde yer verilmiştir.

Bu defa, Hazine ve Maliye Bakanlığınca 7431 sayılı Kanun ile yapılan yukarıdaki düzenleme kapsamında yayımlanan “13.01.2023 tarihli ve 1843378 sayılı 4 Sıra No.lu Genelge” ile 01.01.2023-30.06.2023 döneminde uygulanacak olan aylık katsayısı 0,433684 ve taban aylık katsayısı da 6,787992 olarak açıklanmıştır.

Bu kapsamda, 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (H) Cetvelinde yer alan 2023 yılı Harcırah Tutarları ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 24/2. maddesi düzenlemesi ve 2023 yılı Ocak-Haziran dönemi memur maaş katsayıları dikkate alınarak hesaplanan 01.01.2023-30.06.2023 dönemi vergiden istisna yurtiçi harcırah tutarları ile gelir dilimlerini gösterir tabloya aşağıda yer verilmiştir.

Brüt Aylık Tutarı

(TL)

Gelir Vergisinden İstisna Gündelik Tutarı (TL)

10.907,99 ve fazlası

250,00

10.829,93 - 10.907,98

236,00

9.875,82 - 10.829,92

220,00

8.661,51 - 9.875,81

212,00

7.184,81 - 8.661,50

203,00

7.184,80 ve daha aşağısı

200,00

10.01.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “6656 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar” ve “Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar” yürürlüğe konularak da 01.01.2023 tarihinden itibaren yurtdışı için uygulanacak harcırah tutarlarına ilişkin belirleme yapılmıştır.

Buna göre, 01.01.2023-30.06.2023 dönemi vergiden istisna yurtdışı harcırah tutarlarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Ülke

Gündelik Tutarı

Para Birimi

ABD

182

ABD Doları

Almanya

164

Euro

Avustralya

283

Avustralya Doları

Avusturya

166

Euro

Belçika

161

Euro

Danimarka

1.238

Danimarka Kronu

Finlandiya

148

Euro

Fransa

160

Euro

Hollanda

156

Euro

İngiltere

115

Sterlin

İrlanda

155

Euro

İspanya

158

Euro

İsveç

1.359

İsveç Kronu

İsviçre

283

İsviçre Frangı

İtalya

152

Euro

Japonya

31.405

Japon Yeni

Kanada

244

Kanada Doları

Kuveyt

50

Kuveyt Dinarı

Lüksemburg

161

Euro

Norveç

1.193

Norveç Kronu

Portekiz

155

Euro

Suudi Arabistan

617

Suudi Arabistan Riyali

Yunanistan

158

Euro

Kosova

123

Euro

Diğer AB Ülkeleri

127

Euro

Diğer Ülkeler

157

ABD Doları

Yurtdışı harcırah uygulamasıyla ilgili olarak ayrıca dikkat edilmesi gereken hususlara aşağıda yer verilmiştir.

  • Birden fazla ülkeyi kapsayacak yurtdışı geçici görev yolculuk ve ikametlerde, her ülkedeki kalış süresi için o ülkeye ilişkin gündelik miktarı esas alınır.
  • Yurtdışı seyahat ve ikamet süresinin ilk 10 günü için tabloda gösterilen tutarlar %50 fazlasıyla ödenebilir.
  • Yurtdışındaki seyahat ve ikamet süresinin ilk 10 günü ile sınırlı olmak kaydıyla, yatacak yer temini için fatura karşılığı ödenen tutarın, artırımlı olarak hesaplanan gündelik tutarının %40’ını aşması halinde, aşan kısmın %70’i ayrıca ödenebilir. Ancak ilave olarak ödenecek tutar, yukarıdaki açıklamalar kapsamında ekli tablodaki turtalara göre hesaplanan gündeliklerin %100’ünden fazla olamaz.

6656 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 01.01.2023 tarihinden geçerli olmak üzere Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı’na Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapacağı seyahatler için verilecek gündelik tutarı 557,00 TL olarak belirlenmiştir.

Buna göre, özel sektör işletmelerince, ücret seviyesi ne olursa olsun, çalışanlarına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapacağı seyahatler nedeniyle anılan tutarda vergiden müstesna gündelik ödenebilecektir. Bu tutarı aşan ödemelerin ise GVK’nın 24/2. maddesi gereğince net ücret ödemesi kabul edilerek vergiye tabi tutulması gerekecektir.

                                                                                                            Saygılarımızla.

Dosyalar