Sizi Arayalım
2024 / Mart-Nisan Dönemi Özelgeleri

ÖZELGE BÜLTENİ: 11.05.2024

2024 / Mart-Nisan Dönemi Özelgeleri

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde paylaşıma açılan özelgeleri içeren 2024 / Mart-Nisan Dönemi Özelge Bülteni'mizi siz değerli ziyaretçilerimizin de faydalanması adına hazırlamış bulunmaktayız.

İÇİNDEKİLER

1. GELİR VERGİSİ VE DİĞER İŞLEM VERGİLERİ İLE İLGİLİ ÖZELGELER

1.1.  Mühendislik ve Danışmanlık Faaliyetinin Vergilendirilmesi Hakkında (05.02.2024 Tarih ve 5704 Sayılı Özelge)

1.2.  Elektrikli Araca Ait Elektrik Tüketim Bedeli Giderinin, Gider Kısıtlaması Kapsamında Olup Olmadığı Hakkında (06.02.2024 Tarih ve 32915 Sayılı Özelge)

1.3.  Emekli Olup Tekrar Aynı Yerde Çalışmaya Başlayan Çalışanın Gelir Vergisi Matrahı Hakkında (06.02.2024 Tarih ve 3338 Sayılı Özelge)

1.4.  Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Aracılığı ile Şirket Çalışanlarına Yemek Bedeli Ödemesinin Gelir Vergisi İstisnasından Faydalanılması İçin Nakit Ödeme Olup Olmadığı Hakkında (16.02.2024 Tarih ve 4022 Sayılı Özelge)

1.5.  Ücretlilere Nakdi Olarak Ödenecek Yemek Bedelinin Gelir Vergisinden İstisna Edilmesinin Mümkün Olup Olmadığı Hakkında (01.03.2024 Tarih ve 6307 Sayılı Özelge)

1.6.  Tiyatro Eğitimi İçin Yapılan Harcamanın Eğitim Gideri Kapsamında İndirim Olarak Dikkate Alınıp Alınmayacağı Hakkında (04.03.2024 Tarih ve 134718 Sayılı Özelge)

1.7.  Dayanışma Aidatı Ödeyen Kamu İşçisinin Vergilendirilmesi Hakkında (05.03.2024 Tarih ve 135495 Sayılı Özelge)

1.8.  Hizmet Erbabına Ödenen Birden Fazla Ücrete İlişkin Gelir Vergisi İstisnası Uygulanması Hakkında (05.03.2024 Tarih ve 135527 Sayılı Özelge)

1.9.  Avukatın Arabuluculuk Faaliyetine İlişkin Almış Olduğu Eğitim Giderlerinin Serbest Meslek Kazancından İndirimi Hakkında (05.03.2024 Tarih ve 134083 Sayılı Özelge)

1.9.1.  Gelir Vergisi Kanunu Yönünden

1.9.2.  Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden

1.10. Noterlikte Yapılan Tahsilatlara İlişkin Kredi Kartı Komisyon Ödemelerinin Gider Yazılıp Yazılamayacağı Hakkında (19.03.2024 Tarih ve 77291 Sayılı Özelge)

1.11. Yardımcı Yönetmenlik Faaliyetinden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla Gelir Vergisi Kanunu’nun 18 İnci Maddesinde Yer Alan İstisna Hükmünden Yararlanılıp Yararlanılamayacağı Hakkında (29.03.2024 Tarih ve 438006 Sayılı Özelge)

1.12. Ücretlilerde Engellilik İndirimi Uygulaması Hakkında (29.03.2024 Tarih ve 187647 Sayılı Özelge)

1.13. İşveren Tarafından Personelin Kendisi, Eş ve Çocukları Adına Yapılan Sağlık Sigortası Prim Ödemelerinin Gelir ve Damga Vergisine Tabi Olup Olmadığı Hakkında (29.03.2024 Tarih ve 187659 Sayılı Özelge)

2. KURUMLAR VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ ÖZELGELER

2.1.  İştirak Amacıyla Elde Tutulan Aynı Kuruma Ait İştirak Hisselerinin Bir Kısmının Satılması Durumunda 2 Yıllık Sürenin Tespiti Hakkında (02.02.2024 Tarih ve 2798 Sayılı Özelge)

2.2.  Kooperatife Ait Taşınmazın Kiralanması Karşılığında Yapılan Kira Ödemeleri Üzerinden Vergi Tevkifatı Yapılıp Yapılmayacağı Hakkında (02.02.2024 Tarih ve 70799 Sayılı Özelge)

2.3.  İntifa Senetleri İçin Ödenecek Bedellerin Kurum Kazancının Tespitinde İndirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağı Hakkında (16.02.2024 Tarih ve 4021 Sayılı Özelge)

2.3.1.  Gelir Vergisi Kanunu Yönünden

2.3.2.  Kurumlar Vergisi Kanunu Yönünden

2.4.  Şirket Aktifinde Kayıtlı Taşınmaz Satışında KDV ve KV İstisnası Hakkında (28.02.2024 Tarih ve 4988 Sayılı Özelge)

2.4.1.  Kurumlar Vergisi Kanunu Yönünden

2.4.2.  Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden

2.5.  Konaklama Tesisi İşleticisi Tarafından Seyahat Acentesine Kesilen Konaklama Vergisi Faturasının Giderleştirilmesi Hakkında (28.02.2024 Tarih ve 121858 Sayılı Özelge)

2.6.  Seyahat Acentesi Adına Düzenlenen Faturalarda Konaklama Vergisi ve Uluslararası Anlaşmalar Gereğince Vergi Muafiyeti Tanınan Kurum ve Kuruluşlara İlişkin İstisna Hakkında (29.02.2024 Tarih ve 128503 Sayılı Özelge)

2.6.1.  Gider Vergileri Kanunu Yönünden

2.6.2.  Kurumlar Vergisi Kanunu Yönünden

2.7.  Finansal Kiralama Yoluyla Kiralanan Binek Oto İçin Ödenen KDV' nin İndirimi ve Gider Kısıtlaması Uygulaması Hakkında (01.03.2024 Tarih ve 129461 Sayılı Özelge)

2.7.1.  Kurumlar Vergisi Kanunu Yönünden

2.7.2.  Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden

2.8.  Binek Araçlara Ait Giderlerin İndirim Konusu Yapılıp Yapılmayacağı Hakkında (06.03.2024 Tarih ve 335643 Sayılı Özelge)

2.8.1.  Kurumlar Vergisi Kanunu Yönünden

2.8.2.  Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden

2.9.  5746 Sayılı Kanun Uygulamaları Hakkında (12.03.2024 Tarih ve 152373 Sayılı Özelge)

2.10. İşveren Tarafından Personel Adına Yaptırılan Sigorta Poliçeleri İçin Yapılan Ödemelerin Kurum Kazancının Tespitinde Gider Olarak İndirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağı Hakkında (19.03.2024 Tarih ve 164526 Sayılı Özelge)

2.11. Şirket Ortağı ve Aynı Zamanda Şirket Müdürünün Kendisi, Eşi ve Çocuğu İçin Ödenen Özel Sağlık Sigortası Primlerinin Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu Hakkında (19.03.2024 Tarih ve 17217 Sayılı Özelge)

2.12. Veri Hırsızlığı (Hacker) Dolayısıyla Yapılan Ödemelerin Vergisel Durumu Hakkında (29.03.2024 Tarih ve 438074 Sayılı Özelge)

3. KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ ÖZELGELER

3.1.  Dar Mükellef Kurum Tarafından Sağlanan E-Dergi ve Kitap Aboneliğine İlişkin Ödemelerin Döviz Cinsinden Yapılıp Yapılamayacağı ve Bu Aboneliklere İlişkin KDV Tevkifatı Yapılıp Yapılmayacağı Hakkında (03.01.2024 Tarih ve 3560 Sayılı Özelge)

3.1.1.  Vergi Usul Kanunu Yönünden Değerlendirme

3.1.2.  Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden Değerlendirme

3.2.  Jüt İpliğinden İmal Edilen Jüt Çuval ile Hurda Çuvalın Satışında Uygulanacak KDV Oranı Hakkında (10.01.2024 Tarih ve 19646 Sayılı Özelge)

3.3.  Paket Yurt İçi ve Yurt Dışı Tur Organizasyonunda KDV Oranı Hakkında (28.02.2024 Tarih ve 14743 Sayılı Özelge)

3.4.  Sfero Karbonu, Metalik Silis, Nikel, Ferro Mangan, Ferro Krom, Döküm Piki ve Çelik Bilya (Granül) Ürünlerinin Tesliminde KDV Tevkifatı Hakkında (01/06/2023 Tarih ve 232247 Sayılı Özelge)

 

GELİR VERGİSİ VE DİĞER İŞLEM VERGİLERİ İLE İLGİLİ ÖZELGELER

Mühendislik ve Danışmanlık Faaliyetinin Vergilendirilmesi Hakkında (02.2024 Tarih ve 5704 Sayılı Özelge)

Serbest meslek erbabı olarak bina projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetinde bulunulduğu, bu faaliyette ek olarak idari danışmanlık faaliyeti kapsamında devlet destekli projelere, yerel yönetimlere, KOBİ'lere yönelik (KOSGEB, TKDK vb.) proje ve danışmanlık hizmeti ile doğal bilimler ve mühendislikle ilgili diğer araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetlerini de yapıldığı belirterek söz konusu faaliyetlerin serbest meslek faaliyeti kapsamında değerlendirip değerlendirilmeyeceği konusunda görüş talep edilmektedir.

Serbest meslek faaliyetinde ana unsur, faaliyetin sermayeden ziyade kişisel çalışmaya ilmi veya mesleki bilgi ve ihtisasa dayanmasıdır. Bu unsur, serbest meslek faaliyetini ticari faaliyetten ayıran en önemli özellik olup söz konusu faaliyetlerden elde edilen kazançların daha çok emek ürünü olduğunu göstermektedir. Serbest meslek faaliyetinde yalnızca emeğe dayanan organizasyon yeterli olmadığı gibi aynı zamanda geliri doğuran emeğin, ilmi veya mesleki bilgi ve ihtisasa dayanması koşulu da aranmaktadır.

İştigal edilen bina projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetine ek olarak başlamış olunan doğal bilimler ve mühendislikle ilgili diğer araştırma ve deneysel geliştirme faaliyeti, işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyeti kapsamında devlet destekli projelere, yerel yönetimlere, KOBİ'lere yönelik (KOSGEB, TKDK vb.) proje ve danışmanlık hizmeti faaliyetlerinin, şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabınıza yapılması halinde, elde edeceğiniz kazancın serbest meslek kazancı kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

Elektrikli Araca Ait Elektrik Tüketim Bedeli Giderinin, Gider Kısıtlaması Kapsamında Olup Olmadığı Hakkında (02.2024 Tarih ve 32915 Sayılı Özelge)

Serbest muhasebeci mali müşavirlik faaliyeti ile iştigal edilen, envantere kayıtlı elektrikli aracınıza ait elektrik tüketim bedeli giderlerin tamamının kazancın tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda görüş talep edilmektedir.

Serbest meslek faaliyetin ehemmiyet ve genişliği ile mütenasip olması kaydıyla mali müşavirlik faaliyetinde kullanılan; söz konusu elektrikli araca ilişkin elektrik tüketim bedeli giderlerinin %70'inin, tevsik edilmesi kaydıyla, serbest meslek kazancının tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

Emekli Olup Tekrar Aynı Yerde Çalışmaya Başlayan Çalışanın Gelir Vergisi Matrahı Hakkında (02.2024 Tarih ve 3338 Sayılı Özelge)

Odanın çalışanlarından ….'nun 07/03/2023 tarihinde emekliye ayrıldığı, çıkış işlemlerinin yapılmasından sonra 09/03/2023 tarihinde tekrar Odaya göreve başladığı belirtilerek, adı geçen çalışana yapılan ücret ödemesinin vergilendirilmesinde esas vergi matrahına, 07/03/2023 tarihinden önceki süregelen gelir vergisi matrahının dahil edilip edilmeyeceği hususunda görüş talep edilmektedir. 

Odada çalışmakta iken 07/03/2023 tarihinde emekliye ayrılıp, 09/03/2023 tarihinde tekrar Odanızda göreve başlayan …'na aynı takvim yılı içerisinde Oda tarafından yapılan ücret ödemelerinin 160 seri no.lu ve 311 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğlerince tek işverenden yapılan ücret ödemesi olarak kabul edilip kümülatif matrah esas alınarak Gelir Vergisi Kanunu’nun 61, 63, 94 ve 103’üncü maddeleri uyarınca vergilendirilmesi gerekmektedir.

Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Aracılığı ile Şirket Çalışanlarına Yemek Bedeli Ödemesinin Gelir Vergisi İstisnasından Faydalanılması İçin Nakit Ödeme Olup Olmadığı Hakkında (02.2024 Tarih ve 4022 Sayılı Özelge)

Şirketin iş yerinde veya müştemilatında yemek imkanı sağlayamadığı çalışanlarına yemek bedelini, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) lisans almış bir ödeme ve elektronik para kuruluşu olan … Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. aracılığı ile çalışanların … bireysel hesaplarına nakit olarak ödediği, … Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.`nin 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun çerçevesinde, elektronik para ihraç etmek üzere TCMB tarafından yetkilendirilmiş bir elektronik para ve ödeme hizmetleri kuruluşu olduğu, …'in kurumsal banka hesaplarına aktarılan tutarların çalışanların … kart hesaplarında nakit olarak görüldüğü, kullanıcıların istediği şekilde bu nakitleri transfer edebilecekleri ve alışverişlerinde de kullanabildiklerini belirterek şirket çalışanlarının … kartlarına yapılan yemek bedeli ödemelerinin Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi kapsamında gelir vergisinden istisna olup olmadığı hususunda görüş talep edilmektedir.

Hizmet erbabına nakit olarak yapılan yemek bedeli ödemesinin Gelir Vergisi Kanunu’nun 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi uyarınca istisna kapsamında değerlendirilebilmesi için, işverenler tarafından işyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi, günlük yemek bedelinin, ilgili yıl için belirlenen tutarı aşmaması ve fiilen çalışılan günlere ilişkin olması gerekmektedir. Buna göre, personele … Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. unvanlı şirket aracılığı ile nakit olarak yapılan yemek bedeli ödemelerinin, fiilen çalışılan günlere ait olması ve bir günlük tutarının ilgili yıl için belirlenen tutarı (1/1/2023 tarihinden itibaren 110 TL, 1/1/2024 tarihinden itibaren 170 TL) aşmaması kaydıyla, Gelir Vergisi Kanunu’nun 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi uyarınca istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Ücretlilere Nakdi Olarak Ödenecek Yemek Bedelinin Gelir Vergisinden İstisna Edilmesinin Mümkün Olup Olmadığı Hakkında (03.2024 Tarih ve 6307 Sayılı Özelge)

Şirketin üç vardiya olarak personel çalıştırdığı ve iş yerinde günde bir öğün yemek çıkartıldığından yemek hizmetinden bir vardiyanın faydalandığı, diğer iki vardiyanın ise faydalanamadığı belirtilerek, yemek hizmetinden faydalanamayan vardiyalarda çalışan personelinize nakdi olarak yapılmış olan yemek bedeli ödemelerinin 193 sayılı Kanunun 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan istisnadan faydalanıp faydalanmayacağı hususunda görüş talep edilmiştir.

Şirket bünyesinde yemek hizmeti verilmeyen vardiyalarda çalışan personellere nakit olarak yapılan yemek bedeli ödemelerinin; fiilen çalışılan günlere ait olması, bir günlük tutarının 2023 yılında 110 TL'yi, 2024 yılında 170 TL'yi aşmaması ve bu personele işyerinde veya müştemilatında ayrıca yemek verilmemesi kaydıyla, Gelir Vergisi Kanunu’nun 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi uyarınca istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır. Öte yandan, yapılmakta olan nakdi ödemenin bu tutarı aşması halinde, aşan kısım ile bu amaçla sağlanan diğer menfaatlerin ücret olarak değerlendirilerek Gelir Vergisi Kanunu’nun 61, 94, 103 ve 104’üncü maddelerine göre vergilendirilmesi gerektiği tabiidir.

Tiyatro Eğitimi İçin Yapılan Harcamanın Eğitim Gideri Kapsamında İndirim Olarak Dikkate Alınıp Alınmayacağı Hakkında (03.2024 Tarih ve 134718 Sayılı Özelge)

Çocuğunuzun … Yapım ve Yayıncılık Organizasyon A.Ş.'den tiyatro kursu aldığı belirtilerek söz konusu eğitim kursuna yapmış olduğunuz harcamaların, eğitim gideri kapsamında yıllık gelir vergisi beyannamesinde beyan edilen gelirinizden indirim konusu yapıp yapamayacağınız hususunda görüş talep edilmiştir.

Çocuğunuzun tiyatro eğitimi hizmeti almış olduğu … Yapım ve Yayıncılık Organizasyon A.Ş.'nin, 5580 sayılı Kanun uyarınca Milli Eğitim Bakanlığının izin ve denetimine tabi olarak faaliyet gösteren eğitim ve öğretim kurumu kapsamındaki bir kurs olması halinde, söz konusu kursa çocuğunuzun tiyatro eğitimi için ödediğiniz tutarların, beyan edilecek gelirinizin %10'unu aşmaması kaydıyla eğitim harcaması kapsamında yıllık gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılabilmesi mümkün bulunmaktadır.

Dayanışma Aidatı Ödeyen Kamu İşçisinin Vergilendirilmesi Hakkında (03.2024 Tarih ve 135495 Sayılı Özelge)

Kamu kurumunda sürekli işçi kadrosunda çalışıldığı, sendika üyesi olunmadığı, toplu iş sözleşmesine taraf işçi sendikasına dayanışma aidatı ödendiği belirterek söz konusu aidatın ücretin safi tutarının tespitinde indirimi konusu yapılıp yapılmayacağı hususunda görüş talep edilmektedir.

6356 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine istinaden toplu iş sözleşmesinden yararlanmak amacıyla, toplu iş sözleşmesine taraf olan işçi sendikasına aynı Kanunun 18 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca işveren aracı kılınmak suretiyle ödenen dayanışma aidatının, ücretin safi tutarının tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

Hizmet Erbabına Ödenen Birden Fazla Ücrete İlişkin Gelir Vergisi İstisnası Uygulanması Hakkında (03.2024 Tarih ve 135527 Sayılı Özelge)

Şirketin birden fazla ilde iş yerinin (şantiyelerinin) bulunduğu, bu yerlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca kısmi zamanlı sözleşme ile iş güvenliği uzmanı ve doktor çalıştırıldığı ve bu personele ayrı ayrı ücret bordrosu düzenlenerek aylık sigorta prim bildirgesi verildiği belirtilerek aynı hizmet erbabına aynı ay içerisinde her iş yeri (şantiye) için ayrı ayrı olarak ücret ödenmesi halinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (18) numaralı bendinde yer alan istisnanın uygulanıp uygulanmayacağı hususunda görüş talep edilmektedir.

Şirket çalışanı bir kısım personelin yine şirket bünyesinde bulunan birden fazla iş yerinde (şantiyede) çalışması karşılığı elde edilen ücretlerin tek işverenden elde edilen ücret olarak değerlendirilmesi ve ilgili dönemde yapılan maaş ve benzeri tüm ödemelerin birleştirilerek kümülatif matrah üzerinden gelir vergisi tarifesinin uygulanması gerekmektedir.

Dolayısıyla, Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (18) numaralı bendi ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun "IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kâğıtlar" başlıklı bölümünün (34) numaralı fıkrasında yer alan istisnaların, şirketinizde çalışan hizmet erbabına bir ay içinde çeşitli adlar altında yapılan ücret ödemeleri toplamına bir kez uygulanması gerekmekte olup şirket bünyesinde kısmi zamanlı olarak birden fazla işyerinde (şantiyede) çalışan hizmet erbabına her iş yeri (şantiye) için ayrı ayrı istisna uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

Avukatın Arabuluculuk Faaliyetine İlişkin Almış Olduğu Eğitim Giderlerinin Serbest Meslek Kazancından İndirimi Hakkında (03.2024 Tarih ve 134083 Sayılı Özelge)

Avukatlık faaliyetinin yanı sıra arabuluculuk faaliyetiyle de iştigal edileceğinden bahisle söz konusu faaliyete ilişkin olarak kişiye mükellefiyet tesis edilmeden önce … Üniversitesinden "Hukuk Uyuşmazlıkları ve Arabuluculuk" konusunda almış olunduğu eğitime ilişkin giderleri serbest meslek kazancınızdan indirim konusu yapıp yapılmayacağı hususunda görüş talep edilmektedir.

Gelir Vergisi Kanunu Yönünden

Aynı takvim yılı içerisinde mükellefiyet tesis ettirilmeden önce 28/2/2022 tarihinde aldığınız hukuk uyuşmazlıkları ve arabuluculuk eğitime ait giderlerin, işe başlanılmasını müteakip 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan süreler içerisinde yasal defterlere kaydedilmesi halinde, söz konusu eğitime ait giderlerin serbest meslek kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.

Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden

Katma Değer Vergisi Kanununda vergi indirim hakkından yararlanılabilmesi için faaliyetle ilgili mal ve hizmet alımlarının mükellefiyet tesis ettirilmesinden önce veya sonra yapılması gibi bir düzenleme bulunmadığından, tarafça mükellefiyet tesisinden önce satın alınan mal ve hizmetler ile diğer giderlere ait olan belgelerin, işe başlanılmasını müteakip Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca öngörülen sürede yasal defterlere kaydedilmesi ve vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı aşılmamak şartıyla, söz konusu belgelerde yer alan katma değer vergisi tutarlarının genel esaslar çerçevesinde indirim konusu yapılması mümkündür.

Noterlikte Yapılan Tahsilatlara İlişkin Kredi Kartı Komisyon Ödemelerinin Gider Yazılıp Yazılamayacağı Hakkında (03.2024 Tarih ve 77291 Sayılı Özelge)

Antalya … Noteri olarak faaliyet gösterildiği belirtilerek, noterliğinizde POS cihazı ile yapılan tahsilatlara ilişkin olarak bankalar tarafından kesilen komisyon ödemelerinin serbest meslek kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı hususunda görüş talep edilmektedir.

Noterlikte POS cihazı ile yapılan tahsilatlara ilişkin olarak bankalar tarafından kesilen komisyon ödemelerinin; mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderler kapsamında değerlendirilmesi ve mesleki kazancın tespitinde Gelir Vergisi Kanunu’nun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi uyarınca gider olarak indirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Yardımcı Yönetmenlik Faaliyetinden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla Gelir Vergisi Kanunu’nun 18 İnci Maddesinde Yer Alan İstisna Hükmünden Yararlanılıp Yararlanılamayacağı Hakkında (03.2024 Tarih ve 438006 Sayılı Özelge)

"…" adlı TV dizisinde ikinci yönetmen (yardımcı yönetmen) olarak görev alındığı, dizinin asıl yönetmeninin eser sahibi olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünden almış olduğu kayıt-tescil belgesinin bulunduğu ve Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesinde yer alan gelir vergisi istisnasından yararlandığı belirtilerek yardımcı yönetmen olunması sebebiyle söz konusu kayıt tescil belgesine sahip olunmadığı serbest meslek kazanç istisnasından yararlanıp yararlanılmayacağı hususunda görüş talep edilmektedir.

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 8 inci maddesinde sayılan eser sahipleri arasında "ikinci yönetmen” veya “yardımcı yönetmen" yer almadığından ve söz konusu esere ilişkin kayıt-tescil belgesine sahip olunmadığından bu faaliyetten elde edilen kazancın Gelir Vergisi Kanunu’nun 18 inci maddesinde yer alan vergi istisnasına konu edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Ücretlilerde Engellilik İndirimi Uygulaması Hakkında (03.2024 Tarih ve 187647 Sayılı Özelge)

Şirkette çalışan engelli personel için düzenlenen bordrolarda engellilik derecelerine bağlı olarak belirlenen engellilik indirimi tutarlarının yıl boyunca sabit bir şekilde personelin ücret bordrosuna uygulanıp uygulanamayacağı ile asgari ücretten fazla ücret alan personelin engellilik indiriminin ücret bordrosuna yansıması ve hesaplanması hususunda görüş talep edilmektedir.

Ücretli personele nakden veya hesaben yapılan ücret ödemelerinden işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi ile varsa sendika aidatı, şahıs sigortası primi ve engellilik indirimi tutarları düşüldükten sonra bulunan gelir vergisi matrahı üzerinden, kümülatif gelir vergisi matrahı da dikkate alınarak gelir vergisi hesaplanacak ve hesaplanan gelir vergisinden 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (18) numaralı bendinde düzenlenen istisna uyarınca, asgari ücretin ilgili aydaki vergi tutarı indirilerek kesilecek gelir vergisi bulunacaktır. Diğer taraftan asgari ücretin gelir vergisine isabet eden kısmının gelir vergisinden, brüt asgari ücrete isabet eden kısmının da damga vergisinden istisna olduğu tabidir.

Engelli personel için düzenlenen bordrolarda engellilik derecelerine bağlı olarak belirlenen aylık tutarların (engellilik derecelerinde bir değişiklik olmaması veya engellilik indiriminin süreye bağlı olarak uygulandığı hallerde engellilik indiriminde yararlanılabilecek dönemde) yıl boyunca sabit bir şekilde personelin ücretinden indirilebilmesi mümkün bulunmaktadır.

Öte yandan, indirim konusu yapılabilecek engellilik indirimi tutarlarının, engelli personelin gelir vergisi matrahı ile sınırlı olacağı tabiidir.

İşveren Tarafından Personelin Kendisi, Eş ve Çocukları Adına Yapılan Sağlık Sigortası Prim Ödemelerinin Gelir ve Damga Vergisine Tabi Olup Olmadığı Hakkında (03.2024 Tarih ve 187659 Sayılı Özelge)

İş yerinde çalışan personel ile personelin bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocukları için tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırarak ilgili personelin bordrosunda gösterildiği belirtilerek; söz konusu tamamlayıcı sağlık sigortası primlerinin personelin ücret matrahının tespitinde nasıl indirim konusu yapılacağı ile bordroya yansıtılan prim tutarları için gelir ve damga vergisi kesintisi olup olmayacağı hususlarında görüş talep edilmektedir.

Personelin kendisi, eşi veya çocukları için yıllık olarak düzenlenen tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesine ait primlerin Şirketiniz tarafından ödenmesi halinde prim tutarlarının çalışana yapılan net ücret ödemesi olarak kabul edilerek her bir aya isabet eden tutarın brüte iblağ edilmesi, brüt tutarın ise ödendiği ayın bordrosuna yansıtılmak suretiyle ücret matrahına dahil edilmesi ve Gelir Vergisi Kanununun 61, 63, 94, 103 ve 104 üncü maddelerine göre gelir vergisi tevkifatına tabi tutularak vergilendirilmesi gerekmektedir.

Tamamlayıcı sağlık sigortası prim tutarlarının, o ayda elde edilen ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmaması kaydıyla Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi uyarınca personelin vergi matrahının tespitinde indirim olarak dikkate alınması, sigorta primlerinin yıllık olarak ödenmesi durumunda ise işlemin gerçekleştiği ay da dahil olmak üzere kalan ay sayısı toplamına bölünerek hesaplanan aylık prim tutarının ücret matrahından indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

Ayrıca, hizmet erbabının maaş ve benzeri ücret ödemeleri ile tamamlayıcı sağlık sigortası ödemelerinin aylık toplamına aynı Kanunun 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (18) numaralı bendinde yer alan gelir vergisi istisnası ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tabloda yer alan damga vergisi istisnası uygulanabilecektir.

Diğer taraftan, Şirketiniz tarafından ödenen söz konusu sigorta primleri, işle ilgili olarak ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen ücret kapsamında olduğundan, Gelir Vergisi Kanunu’nun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi çerçevesinde genel gider olarak indirim konusu yapılabilecektir.

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ ÖZELGELER

İştirak Amacıyla Elde Tutulan Aynı Kuruma Ait İştirak Hisselerinin Bir Kısmının Satılması Durumunda 2 Yıllık Sürenin Tespiti Hakkında (02.2024 Tarih ve 2798 Sayılı Özelge)

Holding olarak faaliyette bulunan şirketin uzun dönemli yönetim amacıyla çeşitli şirketlerin iştirak hisselerini farklı şekillerde (satın alma, bölünme/devir, sermaye artırımı vb.), farklı tarihlerde ve farklı alış bedelleriyle iktisap ettiği, iktisap edilen söz konusu iştirak hisselerinin farklı tarihlerde, farklı satış bedelleriyle de elden çıkarılabildiği, farklı tarihlerde iktisap edilen iştirak hisselerinin bir kısmının elden çıkarılmasının; kazancın tespiti, kazanca ilişkin istisna şartlarının oluşup oluşmadığının belirlenmesi ve 2023 yılı sonunda aktifte yer alan enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak olan iştirak hisselerin tespiti açısından önem arz ettiği belirtilmiş olup, aynı kuruma ait olup farklı tarihlerde iktisap edilen iştirak hisselerin bir kısmının sonradan satılması halinde, satışa ilişkin kazancın tespitinde hangi yöntemin uygulanacağı hususunda görüş talep edilmektedir.

Şirket tarafından aynı kuruma ait değişik tarihlerde iktisap edilen iştirak hisselerinin bir kısmının satılması durumunda, elden çıkarılan hisse senetlerinin maliyet bedelinin ilk giren ilk çıkar (FİFO) yöntemine göre belirlenmesi gerekmektedir.

Kooperatife Ait Taşınmazın Kiralanması Karşılığında Yapılan Kira Ödemeleri Üzerinden Vergi Tevkifatı Yapılıp Yapılmayacağı Hakkında (02.2024 Tarih ve 70799 Sayılı Özelge)

4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanuna göre kurulan S.S. … Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ve S.S. … Tarım Satış Kooperatifinin mülkiyetinde bulunan depoların Genel Müdürlüğünüze kiralanması karşılığında yapılacak kira ödemelerinden vergi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hususunda görüş talep edilmiştir.

S.S. … Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ve S.S. … Tarım Satış Kooperatifinin mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin Genel Müdürlüğünüze kiralanması neticesinde anılan Birlik ve Kooperatife yapılacak kira ödemeleri üzerinden vergi tevkifatı yapılmaması gerekmektedir.

İntifa Senetleri İçin Ödenecek Bedellerin Kurum Kazancının Tespitinde İndirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağı Hakkında (02.2024 Tarih ve 4021 Sayılı Özelge)

Şirketin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19 ve 20 nci maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde …, …, …., … ile devir yoluyla birleştiği ve bu birleşme işleminin … tarihinde tescil edildiği, tüm borç ve alacakları ile birlikte birleşme suretiyle devralınan ve infisah eden …'nin (…) kuruluşunda üçüncü kişilere vermiş olduğu kurucu intifa senetlerinin bulunduğu, Türk Ticaret Kanununun 140 ıncı maddesinin, devralan şirketin devrolunan şirketin intifa senedi sahiplerine eş değerli haklar tanımasını ya da intifa senetlerinin birleşme sözleşmesinin yapıldığı tarihteki gerçek değerleri ile satın alınmasını zorunlu kılması nedeniyle devrolan şirket ... …..'nin üçüncü kişilere verdiği intifa senetlerinin şirket tarafından satın alınıp karşılığında da … kapsamında hazırlanan … uyarınca tespit edilen satın alma bedelinin ödendiği ancak yasal zorunluluk ve birleşme sözleşmesi uyarınca bedelleri ödenen bu senetlerin iptal edileceği belirtilerek söz konusu intifa senetleri için ödenecek olan bedellerin şirketin kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda görüş talep edilmektedir.

Gelir Vergisi Kanunu Yönünden

Birleşme hallerinde devralan şirketin, intifa senetlerini birleşme sözleşmesinin yapıldığı tarihteki gerçek değeriyle satın alması durumunda söz konusu intifa senetlerinin kaynağa dönüşü söz konusu olmakta olup herhangi bir sermaye payını temsil etmeyen ve sahiplerine kardan pay alma dışında pay sahipliği hakkı tanımayan intifa senetlerinin birleşme durumunda ihraç eden şirkete iade edilerek imha veya itfasından doğan gelirlerin kar payı olarak değerlendirilmesi, gelir vergisi tevkifatı yapılması ve gerçek kişilerce elde edilen söz konusu kar paylarının yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde vergilendirilmesi gerekmektedir.

Kurumlar Vergisi Kanunu Yönünden

Şirket tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununun 19 ve 20’nci maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde devrolan şirketin intifa senedi sahiplerine Türk Ticaret Kanunu’nun 140’ıncı maddesi uyarınca intifa senetlerinin satın alınması nedeniyle yapılan kar payı niteliğindeki ödemelerin, Gelir Vergisi Kanununun 40’ıncı maddesi veya Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesi uyarınca kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılması mümkün değildir.

Şirket Aktifinde Kayıtlı Taşınmaz Satışında KDV ve KV İstisnası Hakkında (02.2024 Tarih ve 4988 Sayılı Özelge)

Şirketin ana faaliyet konusunun "…", "…" ve "…" olduğu, ana faaliyet konuları arasında … bulunmadığı, Şirket tarafından … yılında edinilen … satıldığı, … yılında edinilen … arsanızın ise kamulaştırma kararı uyarınca … yılında elden çıkarıldığı ayrıca, ... cins değişikliği yapılarak iş hanına dönüştürüldüğü ve bu binanın … satılmasının planlandığı belirtilerek, söz konusu satış işleminin Kurumlar Vergisi Kanununun 5/1-e maddesi ve Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 17/4-r maddesi gereğince istisna kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda görüş talep edilmiştir.

Kurumlar Vergisi Kanunu Yönünden

Şirketin esas faaliyet konuları arasında … bulunmamakla birlikte sistem kayıtları üzerinden yapılan sorgulamada şirket tarafından farklı yıllarda çok sayıda gayrimenkul alım satımının yapıldığı görülmüş olup, yapılan bu satışlar taşınmaz ticareti ile uğraşıldığına karine teşkil edeceğinden, söz konusu taşınmazların satışından elde edilecek kazançların Kurumlar Vergisi Kanununun 5 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca kurumlar vergisinden istisna edilmesi mümkün değildir.

Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden

Şirketin esas faaliyet konuları arasında … bulunmamakla birlikte fiilen çok sayıda gayrimenkul alım-satımı gerçekleştirildiğinden bahsi geçen taşınmazın satış işleminin taşınmaz ticareti kapsamında değerlendirilmesi gerekmekte olup, söz konusu satış işleminin KDV Kanununun 17/4-r maddesine göre katma değer vergisinden istisna edilmesi mümkün değildir.

Konaklama Tesisi İşleticisi Tarafından Seyahat Acentesine Kesilen Konaklama Vergisi Faturasının Giderleştirilmesi Hakkında (02.2024 Tarih ve 121858 Sayılı Özelge)

Seyahat acentesi olarak faaliyette bulunan şirketin, müşterilerine konaklama vergisi dahil tutar üzerinden fatura düzenlediği, konaklama hizmetinin bitmesini müteakip söz konusu hizmetin konaklama tesisi tarafından şirkete fatura edildiği, düzenlenen faturada konaklama vergisi tutarına da ayrıca yer verildiği belirtilerek, bahse konu verginin gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı hususunda görüş talep edilmektedir.

Şirket tarafından müşterilerden tahsil edilen konaklama vergisinin kurum kazancının tespitinde gelir olarak dikkate alınması ve "600 Yurtiçi Satışlar" hesabında izlenmesi, söz konusu tesise ödenen konaklama vergisinin ise "740 Hizmet Üretim Maliyeti" hesabında izlenerek kurum kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.

Seyahat Acentesi Adına Düzenlenen Faturalarda Konaklama Vergisi ve Uluslararası Anlaşmalar Gereğince Vergi Muafiyeti Tanınan Kurum ve Kuruluşlara İlişkin İstisna Hakkında (02.2024 Tarih ve 128503 Sayılı Özelge)

Seyahat acentesi olarak faaliyette bulunan şirketin, …, … ile uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlara ve mensuplarına konaklama hizmeti temin ettiği belirtilerek, … düzenlenen istisna belgelerinin konaklama tesisine ibraz edilmesi halinde konaklama vergisi hesaplanıp hesaplanmayacağı ile istisnaya tabi olmayan kişilere "konaklama vergisi dahil" olarak yapılan satışlarda bahse konu tesisler tarafından şirket adına fatura edilen söz konusu verginin kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı hususunda görüş talep edilmektedir.

Gider Vergileri Kanunu Yönünden

Seyahat acentesi aracılığıyla yapılan konaklama hizmeti satışlarında verginin mükellefleri tarafından acente adına düzenlenen faturalarda konaklama vergisinin hesaplanmaması; … düzenlenen istisna belgelerinin verginin mükellefi olan konaklama tesislerine gecelemenin gerçekleşmesinden önce acente tarafından ibraz edilmesi ve konaklama tesisi ile acente arasındaki sözleşmede bu hususa yer verilmiş olması halinde mümkündür.

Kurumlar Vergisi Kanunu Yönünden

Şirket tarafından müşterilerden tahsil edilen konaklama vergisinin kurum kazancının tespitinde gelir olarak dikkate alınması ve söz konusu tesise ödenen konaklama vergisinin ise kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.

Finansal Kiralama Yoluyla Kiralanan Binek Oto İçin Ödenen KDV' nin İndirimi ve Gider Kısıtlaması Uygulaması Hakkında (03.2024 Tarih ve 129461 Sayılı Özelge)

Finansal kiralama yoluyla edilen binek otomobillerin katma değer vergisinin indirilip indirilemeyeceği ve aylık gelecek olan finansal kiralama faturalarının gider kısıtlamasına tabi tutulup tutulmayacağı hususunda görüş talep edilmektedir

Kurumlar Vergisi Kanunu Yönünden

Esas faaliyet konusu kısmen veya tamamen binek otomobillerin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olmayan Şirketinizin finansal kiralama sözleşmesine göre yaptığı ödemelerin borç anapara ödemesi ve faiz gideri olarak ayrıştırılması, bu ayrıştırma işleminin her bir dönem sonunda (finansal kiralama sözleşmesinde yer alan ödemelerin yapılacağı tarih) kalan borç tutarına sabit bir dönemsel faiz oranı uygulanmak suretiyle yapılması, hesaplanan faiz giderlerinin ise ilk yıl iktisadi kıymetin maliyetine eklenmesi, sonraki yıllar ise gider veya maliyet olarak dikkate alınması gerekmektedir.

Bu bağlamda, finansal kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerin "Haklar" hesabında aktife alındığı dönemi izleyen dönemler için yapılan faiz giderlerinin Şirket tarafından tercihen doğrudan gider olarak dikkate alınması durumunda, bu giderlerin en fazla %70'i, kurum kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınacaktır.

Diğer taraftan, finansal kiralama yoluyla edinilen ve "Haklar" hesabında izlenen binek otomobillere ilişkin ödenen faiz giderlerinin bu kıymetlerin aktife alındığı dönemi izleyen sonraki dönemlerinde tercihen binek otomobilin maliyetine eklenmesi durumunda, bu kıymetlere ilişkin ayrılan amortismanın en fazla aktife alınan yıl için belirlenen amortismana esas tutarının safi kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabileceği tabiidir.

Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden

Finansal kiralamaya konu binek otomobilin mülkiyetinin sözleşme süresi bitiminde kiracıya geçmesi durumunda, binek otomobillere ait yüklenilen KDV'nin kiracı tarafından indirim konusu yapılması mümkün değildir. Sözleşme süresi sonunda malın mülkiyetinin kiralayanda kalması durumunda ise, söz konusu işlem bir kiralama hizmeti olarak değerlendirileceğinden kira tutarları üzerinden ödenen KDV kiracı tarafından genel esaslar çerçevesinde indirim konusu yapılabilecektir.

Binek Araçlara Ait Giderlerin İndirim Konusu Yapılıp Yapılmayacağı Hakkında (03.2024 Tarih ve 335643 Sayılı Özelge)

Şirketin kurye hizmetleri faaliyetinde bulunduğunu, aktifinizde kayıtlı iki tekerlekli … motosiklet ve ... Cargo Tip araçlarla kurye hizmetleri faaliyeti (…) gösterildiği belirtilerek, bu araçlara ait giderlerin tamamının gider olarak indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda görüş talep edilmektedir.

Kurumlar Vergisi Kanunu Yönünden

Faaliyet konusu itibarıyla binek otomobillerin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi faaliyetleriyle iştigal etmeyen Şirketin kurye hizmetleri faaliyetinde kullanmış olan … Cargo Tip aracın, şoför ve öndeki yolcuların bölümü ile insan veya eşya taşınması için kullanılan arka bölüm arasında sabit bir panel veya bariyer bulunması ve anılan Tebliğdeki 87.03 pozisyonunda tanımlanan binek otomobiller kapsamına girmemesi halinde, bu aracınıza ilişkin yapılan giderlerin tamamının kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkündür. Öte yandan, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 pozisyonunda yer alan araçlara ait giderlerin en fazla %70'inin kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınacağı tabiidir. Diğer taraftan, iki tekerlekli … motosikletin işletmeye dahil edilmesi ve işte kullanılması kaydıyla, giderlerinin Gelir Vergisi Kanunu’nun 40’ıncı kapsamında, binek otolarda gider kısıtlamasına ilişkin sınırlamalara tabi olmaksızın, safi kazancın tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden

Şirkete ait araçlara ilişkin giderlerin Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları uyarınca kazancın tespitinde gider olarak kabul edilen kısmına isabet eden KDV tutarlarının indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

5746 Sayılı Kanun Uygulamaları Hakkında (03.2024 Tarih ve 152373 Sayılı Özelge)

Şirket faaliyetini sürdürmekte olan iki adet tasarım merkezinin bulunduğu, tasarım merkezlerinin 5746 sayılı Kanunda yer alan tasarım indiriminden yararlandığı, şirketin tasarım merkezlerinin hesaplarının bağımsız olarak takip edildiği ve tasarım indiriminin kurumlar vergisi ile geçici vergi beyannamelerinde toplanarak tek kalem halinde beyan edildiği belirtilmiş olup, 2016/9092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında yer alan kriterlerden bir önceki yıla göre %20 artış sağlayan tasarım merkezlerinizin geçici vergilendirme dönemlerinde de ilave tasarım indiriminden yararlanıp yararlanamayacağı, bunun mümkün olması durumunda uygulamanın nasıl olacağı ile ilave tasarım indiriminde iki tasarım merkezinin ayrı ayrı mı değerlendirileceği hususlarında görüş talep edilmektedir.

6652 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen göstergelerden herhangi birinde bir önceki yıla göre en az yüzde yirmi artış sağlayan tasarım merkezlerinde, ilgili yılda gerçekleştirilen tasarım harcamalarının toplam tutarının, bir önceki yıl gerçekleştirilen tasarım harcamalarının toplam tutarı ile kıyaslanması sonucu ortaya çıkan artışın yarısının ilave tasarım indirimi olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.

Diğer taraftan, ilave tasarım indirimiyle ilgili söz konusu Kararda belirtilen göstergeler yıllık olarak dikkate alınıp tasarım merkezleri birlikte hesaplamaya dahil edilecek olup ilave tasarım indiriminin geçici vergi dönemleri itibarıyla uygulanmayacağı tabiidir.

İşveren Tarafından Personel Adına Yaptırılan Sigorta Poliçeleri İçin Yapılan Ödemelerin Kurum Kazancının Tespitinde Gider Olarak İndirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağı Hakkında (03.2024 Tarih ve 164526 Sayılı Özelge)

Şirket faaliyetlerinin başarı ile sürdürülebilmesi açısından kritik öneme haiz personele (kilit personel) sigorta yaptırılacağı ve sigorta bedelinin Şirket tarafından karşılanacağı, söz konusu sigorta ile kilit personelin vefatı, çalışamaz şekilde ağır hasta olması ya da engelli hale gelmesi durumlarında sigorta firması tarafından poliçenin muhatabı olan Şirkete ödeme (tazminat) yapılacağından belirtilerek, Şirketiniz tarafından sigorta şirketine yapılan ödemelerin kurum kazancının tespitinde gider olarak indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda görüş talep edilmiştir.

Şirket tarafından, kilit personel adına yaptırılan hayat sigortasının lehtarının Şirket olması ve poliçe süresinde (5 yıl) riskin gerçekleşmesi durumunda … ABD dolarının şirkete ödenecek olması nedeniyle, Şirket tarafından karşılanan sigorta primleri, Gelir Vergisi Kanunu’nun 61 inci maddesi kapsamında ücret olarak değerlendirilmeyecektir. Diğer taraftan, söz konusu amaca yönelik Şirket tarafından karşılanan hayat sigortasına ait prim ödemelerinin, ticari kazancının elde edilmesi ve idame ettirilmesiyle doğrudan illiyet bağının bulunmaması nedeniyle, Gelir Vergisi Kanunu’nun 40/1 maddesi kapsamında gider olarak indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Şirket Ortağı ve Aynı Zamanda Şirket Müdürünün Kendisi, Eşi ve Çocuğu İçin Ödenen Özel Sağlık Sigortası Primlerinin Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu Hakkında (03.2024 Tarih ve 17217 Sayılı Özelge)

…Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi olunduğu belirterek, şirket ortağı ve aynı zamanda şirket müdürünün kendisi, eşi ve 24 yaşını doldurmamış çocuğu için özel sağlık sigortası ödemelerinin kurumlar vergisinden indirime konu edilip edilemeyeceği ve şirket çalışanının kendisi, eşi ve çocuğu için ödeyeceği özel sağlık sigortası primlerinin asgari ücretli çalışana ait vergiden indirim konusu edilip edilmeyeceği hususlarında görüş talep edilmiştir.

1/1/2022 tarihinden itibaren hizmet erbabına nakden veya hesaben yapılan ücret ödemelerinden, işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi ile varsa sendika aidatı, şahıs sigortası primi ve engellilik indirimi tutarları düşüldükten sonra bulunan gelir vergisi matrahı üzerinden, kümülatif gelir vergisi matrahı da dikkate alınarak gelir vergisi hesaplanmakta ve hesaplanan gelir vergisinden 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (18) numaralı bendinde düzenlenen istisna uyarınca, asgari ücretin ilgili aydaki vergi tutarı indirilerek kesilecek gelir vergisi bulunmaktadır.

Buna göre, şirket tarafından şirket müdürünün kendisi, eşine ve küçük çocukları için ödenen özel sağlık sigortası primlerinin net ücret olarak değerlendirilmesi ve brüte iblağ edilmek suretiyle gelir vergisi tevkifatına tabi tutulması, ayrıca, ödenen ücretlerin Kurumlar Vergisi Kanununun 13’üncü maddesi gereğince emsallere uygun olması gerekmektedir.

Öte yandan, işveren tarafından şirket müdürü adına ödenen ve ücret olarak değerlendirilen özel sağlık sigortası primleri ile asgari ücretli olarak çalışan personelin kendisi, eşine ve küçük çocukları adına yaptırdığı sağlık sigortası için ödenen primlerin tamamının, ödendiği ayda elde edilen ücretin % 15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmaması ve prim ödeme belgesinin primin ait olduğu dönem içinde ibraz edilmesi halinde ücretin safi değerinin tespitinde, gelir vergisi matrahının da yeterli olması kaydıyla, indirim konusu yapılması mümkündür.

Veri Hırsızlığı (Hacker) Dolayısıyla Yapılan Ödemelerin Vergisel Durumu Hakkında (03.2024 Tarih ve 438074 Sayılı Özelge)

Şirketin makine ve makine yedek parçası ithalatı kapsamında Fransa merkezli … firmasına mal alışları ile ilgili ödeme gerçekleştirdiği, söz konusu şirketin banka hesapları değiştiği için yeni banka hesaplarını mail olarak gönderdiği, yeni banka hesaplarına ilgili ödemelerin gönderildiği fakat … firmasından tekrar mail geldiği ve banka hesaplarındaki sorun nedeniyle paranın iade edileceğinin söylendiği, iadenin gerçekleşmesi sonrasında tekrar gönderilen mailde yer alan banka hesap numarasına … Euro tutarında ödeme yapıldığı, … firmasının ödemenin hesaplarına geçmediğini belirtmesi üzerine banka ile yapılan görüşmeler neticesinde firma mailinin hacklendiğinin ve … Euro'nun sahte hesaba gönderildiğinin anlaşıldığı, siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne şikayette bulunulduğu ve yargılamanın devam ettiği belirtilerek, bahse konu ödemenin kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı konusunda görüş talep edilmektedir.

Satıcı firmanın mailinin şüpheli şahıslarca (hacker) ele geçirilmesinden dolayı sahte banka hesabına şirket tarafından yapılan ödemelerin, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında indirilebilecek giderler arasında sayılmadığından, kurum kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır.

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ ÖZELGELER

Dar Mükellef Kurum Tarafından Sağlanan E-Dergi ve Kitap Aboneliğine İlişkin Ödemelerin Döviz Cinsinden Yapılıp Yapılamayacağı ve Bu Aboneliklere İlişkin KDV Tevkifatı Yapılıp Yapılmayacağı Hakkında (01.2024 Tarih ve 3560 Sayılı Özelge)

Merkezi "… Amerika Birleşik Devletleri" adresinde bulunan ... Şirketinin ... Şubesi olarak 11/8/2021 tarihinden itibaren "…" adresinde üniversite ve kütüphaneler için elektronik dergi ve kitap aboneliği faaliyeti ile iştigal edildiği ve şubenin tüm giderlerinin merkezden karşılandığı, söz konusu faaliyetler kapsamında, üniversite ve kütüphanelerin yıllık olarak elektronik dergi ve kitap ihtiyaçlarıyla ilgili gerekli tespitler yapıldıktan sonra, Amerika'da bulunan genel merkezle bağlantı kurmak suretiyle yıllık elektronik dergi ve kitap aboneliği işlemlerinin yapıldığı, satışı gerçekleştirilen ürünlerin tamamının yurt dışı ürünler olduğu ve söz konusu ürünlerle ilgili Türkiye'ye herhangi bir somut ürün girişi yapılmadan şubenin aracı kurum olarak faaliyet gösterdiği, satışı yapılan ürünlerin merkezden temin edilmek suretiyle, gerek temin edilen ürün bedellerinin gerekse satılan ürün bedellerinin tamamının yurt dışındaki merkezinizin yurt dışında bulunan banka hesabına yatırıldığı, satış yapılan üniversiteler ve diğer kurumlarla imzalanan satış ve abonelik sözleşmelerinde, ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak düzenlenmesinin gerektiğinin kararlaştırıldığı, alış ve satışların yurt dışından yapıldığı için faturalarında Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca GİB Portalı üzerinden TL karşılığı gösterilmek suretiyle yabancı para birimine göre düzenlendiği, ancak bazı üniversitelerce katma değer vergisi (KDV) tevkifatına ilişkin ve GİB Portalı üzerinden düzenlenen söz konusu fatura bedellerinin döviz cinsinden belirlenmesi ile ödenmesinde tereddütlerin yaşandığı belirtilerek, söz konusu elektronik dergi ve kitap aboneliklerinden dolayı; şube tarafından kamu üniversiteleri, vakıf üniversiteleri ve kamu kurum ve kuruluşlarına düzenlenen faturalarda KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı ile uygulanması halinde hangi oranda uygulanacağı, ilgili kurum ve kuruluşlarla imzalanan söz konusu sözleşmelerde, hizmet ve ürün bedellerine ilişkin ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak düzenlenmesinin mümkün olup olmadığı, anılan kurum ve kuruluşlarla imzalanan sözleşmelerde, şube tarafından düzenlenen fatura bedellerinin, şirket merkezi …’nin yurt dışındaki banka hesaplarına yatırılmasının vergi kanunları açısından uygun olup olmadığı hususlarında görüş talep edilmektedir.

Vergi Usul Kanunu Yönünden Değerlendirme

Mezkûr Karar ve Tebliğ düzenlemeleri gereğince sözleşme bedeli ve bu sözleşmeden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılmasının mümkün olmaması halinde, söz konusu sözleşmelere konu işlemlere ilişkin olarak düzenlenecek faturaların, yabancı para birimi kullanılmak suretiyle düzenlenmesi mümkün değildir. Bununla birlikte, mezkûr düzenlemeler gereğince sözleşme bedeli ve bu sözleşmeden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılmasının mümkün olması halinde ise, faturanın Türk parası karşılığı gösterilmek şartıyla (yurt dışındaki müşteriler adına düzenlenen faturalarda Türk parası karşılığı gösterilmeden), yabancı para birimine göre düzenlenebileceği tabiidir

Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden Değerlendirme

Şirket tarafından KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümünde sayılan kurum ve kuruluşlara verilen elektronik dergi ve elektronik kitap aboneliği hizmetleri nedeniyle düzenlenen faturada KDV dahil bedelin 2.000 TL'yi aşması halinde KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.13) bölümü kapsamında (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.

Jüt İpliğinden İmal Edilen Jüt Çuval ile Hurda Çuvalın Satışında Uygulanacak KDV Oranı Hakkında (01.2024 Tarih ve 19646 Sayılı Özelge)

Kuruluşun 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüsü olduğu, kuruluş tarafından gerçekleştirilen kampanya kapsamında üreticiden satın alınan kabuklu fındıklar için doğal yapıda bitkisel bir iplikten oluşan jüt çuval kullanıldığı, özelge talebinde konu çuvalın gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) numarasının tespiti hakkında …. tarihli yazınıza istinaden, Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınan resmi yazıda, bu çuvalın Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) 6305.10 tarife alt pozisyonunda tanımlandığı belirtilerek, jüt çuval alım satımındaki katma değer vergisi (KDV) oranı ile söz konusu çuvalların kullanılamayacak hale gelerek hurda olarak satılmak istenmesi durumunda KDV'ye tabi olup olmadığı, KDV'ye tabi olması durumunda uygulanması gereken KDV oranı konusunda görüş talep edilmektedir.

jüt ipliğinden imal edildiği ifade edilen ve TGTC'nin 6305.10 tarife alt pozisyonunda tanımlanan jüt çuvalı ile hurda kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmayan kullanılmayacak haldeki jüt çuvalların 2007/13033 sayılı BKK eki (I) ve (II) sayılı listelerde yer almaması nedeniyle, bu ürünlerin tesliminde genel oranda (%20) KDV hesaplanması gerekmektedir.

Paket Yurt İçi ve Yurt Dışı Tur Organizasyonunda KDV Oranı Hakkında (02.2024 Tarih ve 14743 Sayılı Özelge)

Seyahat acentesi olarak faaliyet gösteren şirket tarafından düzenlenen ve ulaşım, yeme-içme ve konaklama hizmetlerinin dahil olduğu turistik doğu gezisinin tren seyahati ile başlayıp uçak seyahati ile son bulduğu, Yunan adalarına planlanan iki/üç günlük gezileriniz için ulaşımın Eskişehir'den İzmir'e otobüs yolculuğuyla, İzmir'den Yunanistan'a ise Türk bayraklı gemi ile sağlandığı belirtilerek söz konusu tur hizmetleri için müşterilere düzenlenecek faturalarda hangi oranda katma değer vergisi (KDV) uygulanması gerektiği ile yurt dışı tur ulaşımının yabancı bayraklı gemi ile gerçekleştirilmesi halinde KDV oranında değişiklik olup olmayacağı hususlarında görüş talep edilmektedir.

Yunan Adalarına yapılan paket tur şeklindeki hizmetlerde, firma tarafından düzenlenecek faturada, hizmetin karşılığını teşkil eden komisyon geliri dahil tüm bedel gösterilmekle birlikte yurt dışından satın alınan hizmet bedelleri düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden genel oranda (%20) KDV hesaplanacak; ancak yurtdışına yapılan yolcu taşımacılığına (Türk veya yabancı bayraklı ayırt edilmeksizin) ait bedelin ayrıca fatura edilmesi veya kesilecek faturada uluslararası taşımacılık hizmetinin karşılığını teşkil eden bedelin ayrıca gösterilmiş olması halinde, Kanunun 14 üncü maddesine göre KDV'den müstesna olan bu bedel üzerinden KDV hesaplanmayacaktır.

Sfero Karbonu, Metalik Silis, Nikel, Ferro Mangan, Ferro Krom, Döküm Piki ve Çelik Bilya (Granül) Ürünlerinin Tesliminde KDV Tevkifatı Hakkında (01/06/2023 Tarih ve 232247 Sayılı Özelge)

Şirketin sfero karbonu, metalik silis, nikel, ferro mangan, ferro krom, döküm piki ve çelik bilya (granül) alım-satımı yaptığı, imalatçı ve ithalatçı olmadığı belirtilerek söz konusu ürünlerin tesliminde katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususunda görüş talep edilmektedir.

Şirketin sfero karbonu, metalik silis, nikel, ferro mangan, ferro krom, döküm piki ve çelik bilya (granül) teslimlerinde KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.3.8.) bölümü kapsamında KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.

Saygılarımızla,

 

 

Özelge bültenimizle ilgili daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Dosyalar