Sizi Arayalım
2024 Yılında Uygulanacak Olan Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları Açıklanmıştır

DUYURU: 31.12.2023/139

2024 Yılında Uygulanacak Olan Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları Açıklanmıştır

29.12.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2024/1 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ” ile, %58,46 olarak açıklanan yeniden değerleme oranı dikkate alınarak, 01.01.2024 tarihinden itibaren uygulanacak olan Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) tutarları açıklanmıştır.

Çevre Kanunu’nun ek 11. maddesine istinaden yurt içinde piyasaya arz edilen Çevre Kanunu’na ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan tahsil edilecek Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) tutarları, anılan Kanun’a ekli (1) sayılı liste ile belirlenmiştir.

Çevre Kanunu’nun ek 11.  maddesi uyarınca tahsil edilecek geri kazanım katılım payı tutarları her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanmaktadır. Yeniden değerleme oranına göre hesaplanan tutarların %5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmamaktadır.

Hatırlanacağı üzere, 25.11.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 554 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 2023 yılı için yeniden değerleme oranı %58,46 olarak tespit ve ilan edilmişti.

Bu defa, 29.12.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2024/1 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ” ile, %58,46 olarak açıklanan yeniden değerleme oranı dikkate alınarak, 01.01.2024 tarihinden itibaren uygulanacak olan Çevre Kanunu’na ekli (1) sayılı listede yer alan geri kazanım katılım payı tutarları açıklanmıştır. 2024 yılında uygulanacak olan GEKAP tutarları aşağıdaki gibidir:

 

Ürün Cinsi

01.01.2024-31.12.2024 Tarihleri Arasında Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarı

 

2023/Tutar

2024/Tutar

Plastik poşet (Plastik alışveriş torbalan)

38,5 kr./adet

60 kr./adet

Ürün Cinsi

2023/Tutar

2024/Tutar

Lastik (Binek araç)

6 TL/adet

19 TL/adet

Lastik (Otobüs, kamyon, kamyonet, yükleyici ve kazıcı lastikleri ve diğerleri)

12,9 TL/adet

40 TL/adet

Lastik (İş makinası lastikleri)

32 TL/adet

100 TL/adet

Dolgu lastikler

15 TL/adet

47 TL/adet

Akümülatör (Kurşun asitli olanlar)

60 kr./kg

190 kr./kg

Akümülatör (Nikel kadmiyumla olanlar)

150 kr./kg

470 kr./kg

Akümülatör (Diğerleri)

15 kr/kg

47 kr/kg

Çinko karbon piller

6 TL/kg

19 TL/kg

Alkali silindirik piller

6 TL/kg

19 TL/kg

Alkali düğme piller

9,5 TL/kg

30 TL/kg

Düğme piller çinko-hava ve gümüş oksitli

32 TL/kg

100 TL/kg

Lityum düğme piller

32 TL/kg

100 TL/kg

Lityum silindirik şarlı ve primer pil çeşitleri (Araç bataryaları hariç)

15 TL/kg

47 TL/kg

Otomotiv pilleri (Kurşun içerenler hariç)

46 TL/kg

140 TL/kg

Lityum içeren araç bataryaları

46 TL/kg

140 TL/kg

Diğer şarjlı piller

15 TL/kg

47 TL/kg

Madeni yağ

150 kr./kg

470 kr./kg

Bitkisel yağ

32 kr./kg

100 kr./kg

Elektrikli ve elektronik eşya: Televizyon/Monitör

60 kr./kg

190 kr./kg

Elektrikli ve elektronik eşya: Bilişim telekomünikasyon ekipmanları (Televizyon ve monitörler hariç)

60 kr./kg

190 kr./kg

Elektrikli ve elektronik eşya: Aydınlatma ekipmanları

32 kr./adet

100 kr./adet

Elektrikli ve elektronik eşya: Küçük ev aletleri ve diğerleri

60 kr/kg

190 kr/kg

Elektrikli ve elektronik eşya: Beyaz eşyalar (Buzdolabı/Soğutucular/İklimlendirme cihazları hariç)

80 kr./kg

250 kr./kg

Elektrikli ve elektronik eşya: Buzdolabı/Soğutucular/İklimlendirme cihazları

95 kr./kg

300 kr./kg

İlaç

3,2 kr./kutu veya şişe

10 kr./kutu veya şişe

Ürün Cinsi

Kg Başına Alınacak Tutar (kr.)

Adet Başına Alınacak Tutar (kr.)

PLASTİK AMBALAJ

İçecek Ambalajları (Adet)

 

 

0,33 litreye kadar

 

6

0,3301-0,75 litre arası

 

11

0,7501-1,5 litre arası

 

18

1,501 litre üzeri

 

24

Diğerleri (Poşet Hariç) (kg)

400

 

METAL AMBALAJ

 

İçecek Ambalajları (Adet)

 

18

Diğerleri (kg)

470

 

KOMPOZİT AMBALAJ

 

Kâğıt-Karton Ağırlıklı Kompozit İçecek Ambalajları (Adet)

 

 

0,25 litreye kadar

 

6

0,2501-0,5 litre arası

 

11

0,501 litre üzeri

 

24

Diğerleri (kg)

470

 

KÂĞIT KARTON AMBALAJ (kg)

190

 

CAM AMBALAJ

 

İçecek Ambalajları (Adet)

 

 

0,25 litreye kadar

 

6

0,2501-0,5 litre arası

 

11

0,501-1 litre arası

 

18

1,01-5 litre arası

 

28

5,01 litre üzeri

 

60

Diğerleri (kg)

190

 

AHŞAP AMBALAJ

 

AHŞAP AMBALAJ (Adet)

 

10

Söz konusu Karar, 01.01.2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

“2024/1 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ”in Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Dosyalar