Sizi Arayalım
31.12.2021 Tarihi İtibariyle Vergisel İşlemlerde Uygulanacak Olan Reeskont Oranı  %16,75’ten %15,75’e Düşürülmüştür

DUYURU: 04.01.2022/03

31.12.2021 Tarihi İtibariyle Vergisel İşlemlerde Uygulanacak Olan Reeskont Oranı %16,75’ten %15,75’e Düşürülmüştür

Vergi Usul Kanunu (VUK)’un 281. ve 285. maddeleri uyarınca, mukayyet (kayıtlı) değerle değerlenecek olan alacak ve borçlardan senede bağlı ve vadesi gelmemiş olanlar, değerleme gününün kıymetine çevrilebilmektedir. Bu amaçla yapılan işlemlerde, senette faiz oranı açıklanmış ise bu oran; açıklanmamışsa Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)’nin resmi iskonto haddi uygulanmaktadır.

Anılan Kanun maddeleri gereğince, bankalar ve bankerler ile sigorta şirketleri, alacaklarını ve borçlarını değerleme günü kıymetine dönüştürmek zorundadır. Bu işlemlerde, TCMB’nin resmi iskonto oranı esas alınabileceği gibi kendi işlemlerinde uyguladıkları faiz oranını tercih etmeleri de mümkün olabilir.

Diğer yandan, 02.03.1995 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “238 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği” uyarınca, alacak ve borç senetlerinin reeskont işlemine tabi tutulmasında, TCMB tarafından kısa vadeli avans işlemleri için belirlenen faiz oranının dikkate alınması gerekmektedir. Ayrıca, “64 numaralı VUK Sirküleri” ile, vadeli olarak düzenlenen çeklerin de reeskont uygulamasından yararlanabileceği kabul edilmiştir.

Bu defa, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 02.01.2022 tarihinde yayımladığı “Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespitine İlişkin Tebliğ ile, iskonto faiz oranı ve avans faiz oranını yeniden belirlemiş ve böylelikle, vergisel işlemlerde geçerli olacak reeskont oranı da değişmiştir. TCMB tarafından yayımlanan Tebliğe göre;

  • Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerine uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %15,75’ten %14,75’e,
  • Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %16,75’ten %15,75’e

düşürülmüştür.

Söz konusu Tebliğde yeni oranların yayımı tarihinde (02.01.2022) yürürlüğe gireceği belirtilmekle birlikte, TCMB tarafından 03.01.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “02.01.2022 tarihli, Z-TCMB.70476003-365.01-3 sayılı yazı” ile yukarıda belirtilen oranların 31.12.2021 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe gireceği belirtilerek, Tebliğdeki mevcut ifadede değişikliğe gidilmiştir. Dolayısıyla, TCMB tarafından belirlenen yeni oranlar 31.12.2021 tarihi itibariyle geçerli olacaktır.

Buna göre, 2021 yılı IV. geçici vergi döneminden başlamak üzere (ve bu kapsamda 2021 yılı kurumlar vergisi beyannamelerinde) vadesi gelmemiş senede bağlı alacakların ve borçların değerleme gününün kıymetine çevrilmesinde, senette faiz oranının belirtilmediği durumlarda %15,75 oranı kullanılacaktır. Keza, bankalar ve sigorta şirketleri de, alacaklarını ve borçlarını değerleme günü kıymetine dönüştürmek için TCMB’nin resmi iskonto oranını seçtikleri takdirde %15,75 oranını dikkate alacaklardır.      

Söz konusu Tebliğin Resmi Gazete’de yayımlanan haline ulaşmak için tıklayınız.

TCMB’nin Tebliğin yürürlük maddesini değiştiren 03.01.2022 tarihli, Z-TCMB.70476003-365.01-3 sayılı yazısına ise bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Dosyalar