Sizi Arayalım
500 Milyon TL ve Üstü Cirosu Olan Banka ve Finansal Kuruluşlar Dışındaki Şirketlerin Kredi Kullanımındaki Derecelendirme Zorunluluğunun Kapsamının Genişletilmesine İlişkin BDDK Kararı

DUYURU: 14.09.2020/158

500 Milyon TL ve Üstü Cirosu Olan Banka ve Finansal Kuruluşlar Dışındaki Şirketlerin Kredi Kullanımındaki Derecelendirme Zorunluluğunun Kapsamının Genişletilmesine İlişkin BDDK Kararı

Bilindiği üzere, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 25.01.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile “Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik”in 8. maddesinde değişikliğe gidilerek, kapsamı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca belirlenecek krediler için ilgili mevzuat uyarınca yetkilendirilmiş bir derecelendirme kuruluşunun verdiği kredi derecelendirme notunun alınması zorunlu tutulmuştu.

Akabinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından alınan 21.02.2020 tarihli ve 8876 sayılı Karar ile;

  • Derecelendirme faaliyetlerinin yaygınlaştırılarak riskin doğru ölçülmesi,
  • Finansal sektördeki derinliğin ve şeffaflığın artırılması ve
  • Kredi maliyetlerinin azaltılması ve sermayenin etkin kullanılması

amacıyla 500 milyon Türk Lirası ve üstü ciroya sahip şirketlerin kredi kullanabilmesi için 30.06.2021 tarihine kadar yetkili bir derecelendirme kuruluşundan derecelendirme notu almasına ilişkin zorunluluk getirilmişti.

Bu defa, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca alınan 10.09.2020 tarihli ve 9133 sayılı Karar ile, 500 milyon TL ve üstü ciroya sahip şirketlerin kredi kullanabilmesi için 30.06.2021 tarihine kadar yetkili bir derecelendirme kuruluşundan derecelendirme notu almasına ilişkin zorunluluk;

  • Bankacılık sektöründeki toplam riski talep edilen kredi dâhil, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdindeki en güncel bilgilere göre 500 milyon TL ve üzerinde olan bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki şirketlerin kredi kullanabilmesi için 30.06.2021 tarihine kadar Kurulca yetkilendirilmiş bir derecelendirme kuruluşundan derecelendirme notu alınması ve
  • Söz konusu derecelendirme notunun kredi başvuru tarihi itibarıyla “Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 12/4-g maddesi ile ve 15/8-f maddesinde yer alan hükümler uyarınca geçerliliğini koruması

şeklinde değiştirilmiştir.

Böylelikle, 500 milyon TL ve üstünde cirosu bulunan banka ve finansal kuruluşlar dışındaki şirketlerce kredi kullanımında aranan yetkili bir derecelendirme kuruluşundan 30.06.2021 tarihine kadar derecelendirme notu almasına ilişkin zorunluluğun kapsamı, sektörde 500 milyon TL ve üzerinde kredi borcu olması halinde geçerli olacak şekilde genişletilmiş ve söz konusu derecelendirme notunun geçerlilik süresinin kredi başvuru tarihi itibarıyla sona ermemiş olması da yeni bir ölçüt olarak eklenmiştir.

Saygılarımızla.

Dosyalar