Sizi Arayalım
7326 Sayılı (Yapılandırma) Kanunu’nun 5. Maddesi Kapsamında Gelir Vergisi Yönünden Yapılacak Olan Matrah Artırımına İlişkin Rehber Yayımlanmıştır

DUYURU: 16.09.2021/129

7326 Sayılı (Yapılandırma) Kanunu’nun 5. Maddesi Kapsamında Gelir Vergisi Yönünden Yapılacak Olan Matrah Artırımına İlişkin Rehber Yayımlanmıştır

Gerçek kişilerin 2020 ve 2021 yıllarında elde ettikleri kazanç ve iratların vergilendirilmesi ile ilgili detaylı açıklamalar içeren “Gerçek Kişilerin Vergileme Rejimi Rehberi” isimli çalışmamız aşağıdadır.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 15.09.2021 tarihinde www.gib.gov.tr  adresi üzerinden yayımlanan Rehber ile, “7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”un 5. maddesi kapsamında gelir vergisi yönünden yapılacak olan matrah artırımına yönelik örnekli açıklamalara yer verilmiştir. Sözü edilen Rehber’de, farklı gelir unsurları itibariyle matrah artırımının ne şekilde yapılacağı ve artırım işleminin hangi koşullarda ne tür gelirler açısından koruma sağlayacağı gibi hususlarda açıklama yapılmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Rehbere ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.

Dosyalar