Sizi Arayalım
Adli Yardım ve Adli Müzaharet Kapsamında Verilen Avukatlık Hizmetlerinde KDV Oranı %8’e Düşürülmüştür

DUYURU: 29.11.2021/155

Adli Yardım ve Adli Müzaharet Kapsamında Verilen Avukatlık Hizmetlerinde KDV Oranı %8’e Düşürülmüştür

26.11.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “4862 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile adli yardım ve adli müzaharet kapsamında verilen avukatlık hizmetlerinde KDV oranı %8’e indirilmiştir.

24.12.2007 tarihli, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Karar”a ekli (II) sayılı listenin “Diğer Mal ve Hizmetler” başlıklı bölümünün 32. sırasında, Aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler, vesayet davaları ve işleri; bu davalara bağlı kanun yolları; iş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı ilamlı icra takipleri kapsamında verilen avukatlık hizmetleri” yer almakta olup, söz konusu hizmetler için geçerli KDV oranı %8 olarak uygulanmaktadır.

Bu defa, 26.11.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “4862 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile; yukarıda belirtilen maddede yer alan “aile mahkemesi” ibaresi “6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununda yer alan adli yardım ve adli müzaharet hükümleri kapsamında verilen avukatlık hizmetleri ile aile mahkemeleri” olarak değiştirilmek suretiyle, avukatlık hizmetlerinde geçerli KDV oranlarının aşağıdaki şekilde uygulanması sağlanmıştır:

  • 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nda yer alan adli yardım ve adli müzaharet hükümleri kapsamında verilen avukatlık hizmetlerinde KDV oranı %8,
  • Aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler, vesayet davaları ve işleri; bu davalara bağlı kanun yolları kapsamında verilen avukatlık hizmetlerinde KDV oranı %8
  • İş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı ilamlı icra takipleri kapsamında verilen avukatlık hizmetlerinde KDV oranı %8
  • Yukarıdakiler dışında kalan tüm avukatlık hizmetlerinde KDV oranı %18

olarak uygulanacaktır.

Sözü edilen Karar, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen ayın başında, yani 01.12.2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

4862 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.

Dosyalar