Sizi Arayalım
AĞUSTOS 2020 VERGİ TAKVİMİ

DUYURU: 03.08.2020\138

AĞUSTOS 2020 VERGİ TAKVİMİ

Ay

İlk Tarih

Son Tarih

Konu

Ağustos

01.07.2020

04.08.2020

Haziran 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

01.07.2020

04.08.2020

Haziran 2020 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.07.2020

04.08.2020

Nisan-Mayıs-Haziran 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

01.07.2020

04.08.2020

Haziran 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.07.2020

04.08.2020

Birinci Dönem (Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Geri Kazanım Katılım Payının Beyanı ve Ödemesi

01.07.2020

04.08.2020

Haziran 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

01.05.2020

04.08.2020

Nisan 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01.07.2020

04.08.2020

Haziran 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

01.07.2020

04.08.2020

7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 12. Taksit Ödemesi

01.02.2020

04.08.2020

Ocak 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Ödemesi

01.03.2020

04.08.2020

Şubat 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Ödemesi

01.07.2020

04.08.2020

2019 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi

01.07.2020

04.08.2020

Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi

01.08.2020

10.08.2020

16-31 Temmuz 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

04.08.2020

12.08.2020

16-31 Temmuz 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

01.08.2020

17.08.2020

2020 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.08.2020

17.08.2020

Temmuz 2020 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.08.2020

17.08.2020

Temmuz 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.08.2020

17.08.2020

Temmuz 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

01.08.2020

17.08.2020

Temmuz 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.08.2020

17.08.2020

Temmuz 2020 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.08.2020

17.08.2020

Temmuz 2020 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

01.08.2020

17.08.2020

Temmuz 2020 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

Ağustos

01.08.2020

17.08.2020

2020 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.08.2020

20.08.2020

Temmuz 2020 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.08.2020

20.08.2020

Temmuz 2020 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.08.2020

20.08.2020

Temmuz 2020 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.08.2020

20.08.2020

Temmuz 2020 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

01.08.2020

20.08.2020

Temmuz 2020 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.08.2020

20.08.2020

Temmuz 2020 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

17.08.2020

25.08.2020

1-15 Ağustos 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

16.08.2020

25.08.2020

1-15 Ağustos 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.08.2020

26.08.2020

Temmuz 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.08.2020

26.08.2020

Temmuz 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi

01.08.2020

26.08.2020

Temmuz 2020 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.08.2020

31.08.2020

Temmuz 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

01.08.2020

31.08.2020

Temmuz 2020 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.06.2020

31.08.2020

Mayıs 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01.07.2020

31.08.2020

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunanların Nisan-Mayıs-Haziran/2020 Dönemlerine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01.08.2020

31.08.2020

Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi

01.08.2020

31.08.2020

Temmuz 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

01.08.2020

31.08.2020

Temmuz 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.08.2020

31.08.2020

Temmuz 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

01.08.2020

02.11.2020

Temmuz 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

Saygılarımızla.

Dosyalar