Sizi Arayalım
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi İlgili Komisyonda Kabul Edilmiştir

DUYURU: 08.04.2021/54

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi İlgili Komisyonda Kabul Edilmiştir

02.04.2021 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulan “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” hakkında Plan Bütçe Komisyonu nezdinde sürdürülen görüşmeler tamamlanmış ve anılan Teklif Komisyon tarafından kabul edilmiştir. Komisyon görüşmeleri sırasında, Teklifin kurumlar vergisi oranının geçici süreyle arıtımına ilişkin düzenlemenin yer aldığı maddesinde düzenlemenin yürürlüğüne ilişkin olarak bir değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklikle, düzenlemenin 01.07.2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülmüştür. Böylece, 2021 yılı için yüzde 25 oranının 2. geçici vergi beyannamesinden itibaren uygulanmaya başlayacağı netliğe kavuşturulmuştur.

02.04.2021 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulan ve halen Plan Bütçe Komisyonu nezdinde görüşmeleri devam eden “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile yapılması ön görülen düzenlemelere ilişkin açıklamalarımız 07.04.2021 tarihinde yayımladığımız Duyuruda yer almıştı.

Sözü edilen Kanun Teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu nezdinde sürdürülen görüşmeler tamamlanmış ve anılan Teklif Komisyon tarafından kabul edilmiştir.

Komisyon görüşmeleri sırasında, Teklifin kurumlar vergisi oranının geçici süreyle arıtımına ilişkin düzenlemenin yer aldığı maddesinde düzenlemenin yürürlüğüne ilişkin olarak bir değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişikliğe göre, 01.07.2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülmüştür.

Böylelikle, 2021 yılı birinci geçici vergi dönemi için yüzde 25 oranının uygulanıp uygulanmayacağı konusundaki tereddütler sona erdirilerek, 2021 yılı için uygulanması öngörülen yüzde 25 oranının 2. geçici vergi beyannamesinden itibaren uygulanmaya başlayacağı netliğe kavuşturulmuştur.

Benzer şekilde, Komisyon nezdinde kabul edilen Kanun Teklifine göre, söz konusu düzenleme özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için 01.01.2021 tarihinden itibaren başlayan hesap dönemine uygulanmak ve 01.07.2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu durumda, özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar yönünden 01.07.2021 tarihine kadar verilmesi gereken geçici vergi beyannamesinin bulunması halinde, bu beyannameye konu geçici verginin %20 oranı üzerinden hesaplanması söz konusu olacaktır.

Saygılarımızla. 

Dosyalar