Sizi Arayalım
Ana Faaliyet Alanı İtibariyle Mücbir Sebep Kapsamında Yer Alınıp Alınmadığının Kontrol Edilebilmesi İçin Mücbir Sebep Durum Sorgusu Sayfası Açılmıştır

DUYURU: 28.03.2020/47

Ana Faaliyet Alanı İtibariyle Mücbir Sebep Kapsamında Yer Alınıp Alınmadığının Kontrol Edilebilmesi İçin Mücbir Sebep Durum Sorgusu Sayfası Açılmıştır

24.03.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” ile, koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen ve Tebliğle belirlenen mükelleflerin Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması hakkındaki açıklamalara yer verilmişti.

Bu kapsamda, ana faaliyet alanı Tebliğde sayılan sektör grupları arasında yer alan işletmelerin Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında mücbir sebep halinde oldukları kabul edilmişti. Ana faaliyet olarak da vergi dairesi kayıtlarındaki durumun esas alınacağı belirtilmişti. Sözü edilen husus kamuoyunda tereddütlere yol açmış, bazı işletmeler vergi dairesi kayıtlarında görünen ana faaliyet alanının ne olduğundan emin olamamıştı. 

Bu defa, yukarıda belirtilen tereddütleri gidermek adına, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 27.03.2020 tarihinde İnteraktif Vergi Dairesi Uygulamasına ‘’518 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği Kapsamında Mücbir Sebep Durum Sorgulama’’ sayfası eklenmiştir.

Bu sayfada; ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan veya salgından doğrudan etkilenen ya da İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin 518 sıra no.lu VUK Genel Tebliği’nin 3/1-b ve 3/1-c maddeleri kapsamında mücbir sebep durumundan yararlanıp yararlanamayacakları sorgulanabilmektedir. 

Sorgu sayfasına ‘’İnteraktif Vergi Dairesi’’ uygulamasına şifre ile giriş yapılarak ‘’Bilgilerim’’ sekmesi altından ulaşılabilmektedir.

Sorgulama sayfasının görüntüsü (örnek olarak) aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

Tebliğde yer verilen açıklama ile uyumlu olarak, ilgili sorgu ekranının hazırlanmasında 518 sıra no.lu VU

K Genel Tebliği’nin yayımlandığı tarih itibarıyla vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodları esas alınmıştır.

Sorgulama sonucunda mücbir sebep durumundan yararlanamadığı anlaşılan mükelleflerin, ana faaliyet alanı olarak Tebliğde belirlenen sektörlerden herhangi birisinde fiilen iştigal ettiğini ispat ve tevsik etmeleri halinde, mücbir sebep kapsamında olup olunmadığının tespitinde ana faaliyet kodu yerine fiilen iştigal edilen ana faaliyet alanı dikkate alınacak ve böylelikle ilgili mükelleflerin de mücbir sebep halinden yararlanabilmeleri mümkün olacaktır.

Saygılarımızla.

Dosyalar