Sizi Arayalım
Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Uzaktan Çalışma Uygulaması 31.08.2020 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

DUYURU: 25.07.2020/130

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Uzaktan Çalışma Uygulaması 31.08.2020 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

17.04.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7244 sayılı Kanun ile, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin bu merkezlerin dışında da yapılabilmesine ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi sınırlarında yürütülen faaliyetlerin Bölge dışında yürütülebilmesine 11.03.2020 tarihinden itibaren 4 ay süreyle Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından izin verilebileceği hükme bağlanmıştı. Konuya ilişkin açıklamalarımız 17.04.2020 tarihinde yayınladığımız Rehber’de yer almıştı.

Akabinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile, anılan düzenleme kapsamında Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin uzaktan çalışmayla yürütülebileceği; bu çerçevede çalışan personelin Bakanlığa bildirilmesi kaydıyla, 30.06.2020 tarihine kadar anılan merkezlerin 5746 sayılı Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden belirli şartlar dahilinde yararlanmaya devam edebileceği belirtilmişti.

Son olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge ve tasarım merkezlerine yapılan yazılı bilgilendirme ile, uzaktan çalışma süresinin, ilgili merkezlerde bildirime tabi personel sayısının 5746 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen personel sayısının %50’sini geçmemek veya bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin %50’sini aşmamak şartıyla 31.07.2020 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiş ve konuya ilişkin açıklamalarımız 29.06.2020 tarihinde yayınladığımız Duyuru’da yer almıştı.  

Bu defa, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge ve tasarım merkezlerine yapılan yazılı bilgilendirme ile, uzaktan çalışma süresinin;

  • İlgili merkezlerde bildirime tabi personel sayısının 5746 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen personel sayısının %40’ını geçmemek veya
  • Bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin %40’ını aşmamak

şartıyla 31.08.2020 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

Ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan firmalara yapılan yazılı bilgilendirme ile, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin Bölge dışında uzaktan çalışmayla yürütülmesi konusunda (Ar-ge ve tasarım merkezlerindekine benzer şekilde) 31.07.2020 tarihinde sona erecek olan uygulamanın;

  • İlgili işletmelerde bildirime tabi personel sayısının 4691 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen personel sayısının %40’ını geçmemek veya
  • Bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin, ilgili Kanun kapsamında istihdam edilen personel sayısına isabet edecek toplam çalışma süresinin %40’ını aşmamak

şartıyla 31.08.2020 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.  

Buna göre, destek ve teşviklerden yararlanılabilmesi için Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri dışında çalışan personele ve merkez dışında geçirilen sürelere ilişkin bildirimlerin sistem üzerinden merkezlerdeki kişiler için dışarda geçirilen süre alanından “COVİD-19” seçeneğini kullanarak gerçekleştirilmesine Ağustos ayında da devam edilecek olup uzaktan çalışacak personel sayısının ilgili Kanun kapsamında istihdam edilen toplam personel sayısına oranına ilişkin sınırlamanın %50 oranından %40 oranına indirildiği hususunun dikkate alınması gerekmektedir. 

Saygılarımızla. 

Dosyalar