Sizi Arayalım
AR-GE ve Tasarım Merkezleri İle Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Uzaktan Çalışma Uygulaması Yıl Sonuna Kadar Uzatılmıştır

DUYURU: 05.11.2020/181

AR-GE ve Tasarım Merkezleri İle Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Uzaktan Çalışma Uygulaması Yıl Sonuna Kadar Uzatılmıştır

17.04.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7244 sayılı Kanun ile;

  • Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin bu merkezlerin dışında da yapılabilmesine ve
  • Teknoloji Geliştirme Bölgesi sınırlarında yürütülen faaliyetlerin Bölge dışında yürütülmesine

11.03.2020 tarihinden itibaren 4 ay süreyle Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından izin verilebileceği hükme bağlanmış, konuyla ilgili açıklamalarımız ise 17.04.2020 tarihinde yayınladığımız Rehber’de yer almıştı.

Sözü edilen yetki çerçevesinde Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde uzaktan çalışma konusunda ilk olarak 30.06.2020 tarihine kadar izin verilmiş ve böylelikle, ilgili Kanunlar kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden yararlanmaya devam edilmesine imkan sağlanmıştı. Akabinde sözü edilen izne ilişkin olarak yasal yetki doğrultusunda birden çok defa süre uzatımına gidilmişti.

Sonrasında, söz konusu yetkiye ilişkin sürenin bitmesine istinaden, 16.10.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7254 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile ilgili hükümlerde değişikliğe gidilmiş ve söz konusu sürelerin uzatılması konusundaki Sanayi ve Teknoloji Bakanına verilen yetkinin süresi 11.10.2020 tarihinden başlamak üzere 1 yıl süreyle olacak şekilde tekrar uzatılmıştır.

Bu defa, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından doğrudan ilgili Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki firmalara yapılan bildirimler ile, Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin bu merkezler ya da bölgeler dışında uzaktan çalışmayla yürütülmesinin, konuya ilişkin olarak daha önce belirlenen şartlarının sağlanması kaydıyla 31.12.2020 tarihinde kadar devam edeceği açıklanmıştır.

Buna göre, Ar-Ge ve tasarım merkezlerindeki faaliyetlerin bu merkezlerin dışında uzaktan çalışmayla yürütülmesi süresi;

  • İlgili merkezlerde bildirime tabi personel sayısının 5746 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen personel sayısının %40’ını geçmemek veya
  • Bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin %40’ını aşmamak ve
  • Bu çerçevede çalışan personelin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bildirilmesi

şartıyla 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Benzer şekilde, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin Bölge dışında uzaktan çalışmayla yürütülmesi;

  • İlgili işletmelerde bildirime tabi personel sayısının 4691 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen personel sayısının %40’ını geçmemek veya
  • Bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin, ilgili Kanun kapsamında istihdam edilen personel sayısına isabet edecek toplam çalışma süresinin %40’ını aşmamak ve
  • Bu çerçevede çalışan personelin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bildirilmesi

şartıyla 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Dolayısıyla, destek ve teşviklerden yararlanılabilmesi için Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri dışında çalışan personele ve merkez dışında geçirilen sürelere ilişkin bildirimlerin sistem üzerinden merkezlerdeki kişiler için dışarda geçirilen süre alanından “COVİD-19” seçeneğini kullanarak gerçekleştirilmesine 2020 yılı Aralık ayının sonuna kadar devam edilecektir. Bununla birlikte, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile ilgili Yönetmeliklerde belirtilen diğer şart ve yükümlülüklerin aynen geçerli olduğu unutulmamalıdır.

Saygılarımızla. 

Dosyalar