Sizi Arayalım
Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Uzaktan Çalışma Uygulaması Nisan Ayı Sonuna Kadar Uzatılmıştır

DUYURU: 03.03.2021/40

Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Uzaktan Çalışma Uygulaması Nisan Ayı Sonuna Kadar Uzatılmıştır

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AR-GE Teşvikleri Genel Müdürlüğü tarafından AR-GE ve Tasarım Merkezlerinde ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde uzaktan çalışma uygulamasının Nisan ayı sonuna kadar uzatıldığı duyurulmuştur. Buna göre, 28 Şubat'ta sona eren uzaktan çalışma süresinin, ilgili işletmelerde 4691 ve 5746 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen bildirime tabi personel sayısının veya bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin 01-31 Mart 2021 tarihleri arasında %60’ını, 01-30 Nisan 2021 tarihleri arasında %50'sini aşmamak kaydıyla uzatılmasına karar verilmiştir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AR-GE Teşvikleri Genel Müdürlüğü tarafından AR-GE ve Tasarım Merkezlerinde ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde uzaktan çalışma uygulamasının Nisan ayı sonuna kadar uzatıldığı duyurulmuştur.

Bilindiği üzere, Covid-19 salgın riski nedeniyle AR-GE ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin Bölge veya Merkez dışından uzaktan çalışmayla yürütülmesine, işletmelerin bu kapsamda çalıştırdıkları personeli Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirmeleri kaydıyla müsaade edilmiş, böylece AR-GE ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan işletmelerin 4691 ve 5746 sayılı Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden belirlenen çerçevede yararlanmaya devam etmelerine  28 Şubat  2021 tarihine kadar imkân tanınmıştı.

Gelinen aşamada; 28 Şubat'ta sona eren uzaktan çalışma süresinin, ilgili işletmelerde 4691 ve 5746 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen bildirime tabi personel sayısının veya bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin 01-31 Mart 2021 tarihleri arasında %60’ını, 01-30 Nisan 2021 tarihleri arasında %50'sini aşmamak kaydıyla uzatılmasına karar verilmiştir.

Muafiyet, destek ve teşviklerden yararlanılabilmesi için Teknoloji Geliştirme Bölgeleri dışında çalışan personele ve Bölge veya Merkez dışında geçirilen sürelere ilişkin bildirimlerinin yapılmasına devam edilecektir. Bu kapsamda, sistem üzerinde dışarda geçirilen süre ile ilgili olarak "COVID-19" seçeneğini tercih edilecektir.

Bunun dışında 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelikte belirtilen diğer şart ve yükümlülükler aynen geçerlidir.

Saygılarımızla.

Dosyalar