Sizi Arayalım
AR-GE ve Tasarım Merkezlerine Yönelik Uzaktan Çalışma İmkanı Sağlanmasına Yönelik Düzenlemede Süre Uzatımına Gidilmiştir

DUYURU: 29.06.2020/120

AR-GE ve Tasarım Merkezlerine Yönelik Uzaktan Çalışma İmkanı Sağlanmasına Yönelik Düzenlemede Süre Uzatımına Gidilmiştir

17.04.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7244 sayılı Kanun ile Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin bu merkezlerin dışında da yapılabilmesine ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi sınırlarında yürütülen faaliyetlerin Bölge dışında yürütülmesine 11.03.2020 tarihinden itibaren 4 ay süreyle Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından izin verilebileceği hükme bağlanmıştı. Konuya ilişkin açıklamalarımız ise 17.04.2020 tarihinde yayımladığımız Rehber’de yer almıştı.

Akabinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile, anılan düzenleme kapsamında Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin uzaktan çalışmayla yürütülebileceği; bu çerçevede çalışan personelin Bakanlığa bildirilmesi kaydıyla, 30.06.2020 tarihine kadar anılan merkezlerin 5746 sayılı Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden belirli şartlar dahilinde yararlanmaya devam edebileceği belirtilmişti.

Bu defa, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge ve tasarım merkezlerine yapılan yazılı bilgilendirme ile, 30.06.2020 tarihinde sona ermesi planlanan uzaktan çalışma süresinin;

  • İlgili merkezlerde bildirime tabi personel sayısının 5746 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen personel sayısının %50’sini geçmemek veya
  • Bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin %50’sini aşmamak

şartıyla 31.07.2020 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir. Dolayısıyla, destek ve teşviklerden yararlanılabilmesi için Ar-Ge ve tasarım merkezleri dışında çalışan personele ve merkez dışında geçirilen sürelere ilişkin bildirimlerin sistem üzerinden merkezlerdeki kişiler için dışarda geçirilen süre alanından “COVİD-19” seçeneğini kullanarak gerçekleştirilmesine Temmuz ayında da devam edilecektir.

Bununla birlikte, 5746 sayılı Kanunda ve ilgili Yönetmelikte belirtilen tam zaman eşdeğer personel asgari istihdam şartı ile diğer görev ve yükümlülükler aynen geçerli olacaktır.

Saygılarımızla. 

Dosyalar