Sizi Arayalım
ARALIK VERGİ TAKVİMİ

DUYURU: 30.11.2022/117

ARALIK VERGİ TAKVİMİ

Centrum tarafından hazırlanan ve Aralık ayında yerine getirilmesi gereken vergisel mükellefiyetleri içeren Vergi Takvimine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İLK TARİH

SON TARİH

VERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ

01/12/2022

09/12/2022

16-30 Kasım 2022 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

01/12/2022

12/12/2022

16-30 Kasım 2022 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/12/2022

15/12/2022

Kasım 2022 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/12/2022

15/12/2022

Kasım 2022 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/12/2022

15/12/2022

Kasım 2022 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

01/12/2022

15/12/2022

Kasım 2022 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/12/2022

15/12/2022

Kasım 2022 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/12/2022

15/12/2022

Kasım 2022 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

01/12/2022

15/12/2022

Kasım 2022 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

01/12/2022

15/12/2022

Varlık Barışı Kapsamında Kasım 2022 Dönemine Ait Sorumlu Bankalar ve Aracı Kurumlar Tarafından Yurt Dışında Sahip Olunan Varlıklara İlişkin Vergi Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi

01/12/2022

20/12/2022

Kasım 2022 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/12/2022

20/12/2022

Kasım 2022 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanun’da Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/12/2022

20/12/2022

Kasım 2022 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/12/2022

20/12/2022

Kasım 2022 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

01/12/2022

20/12/2022

Kasım 2022 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/12/2022

20/12/2022

Kasım 2022 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/12/2022

26/12/2022

Kasım 2022 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi

01/12/2022

26/12/2022

Kasım 2022 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16/12/2022

26/12/2022

1-15 Aralık 2022 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

16/12/2022

26/12/2022

1-15 Aralık 2022 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/12/2022

26/12/2022

Kasım 2022 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/12/2022

 

02/01/2023

Kasım 2022 Dönemine Ait 464 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Getirilen Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile Kargo ve Lojistik İşletmeleri Tarafından Bildirim Verilmesi

 

01/12/2022

 

02/01/2023

Kasım 2022 Dönemine Ait 538 Sıra No.lu VUKGT kapsamında Taşınmaz (Satış/Kiralama) ve Motorlu Taşıt (Satış) İlanlarını Platformları Üzerinden Yayımlayanlar ile Günübirlik Konut Kiralama İşini Platformları Üzerinden Sağlayanlarca Bildirim Verilmesi

01/12/2022

02/01/2023

Kasım 2022 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

01/12/2022

02/01/2023

Kasım 2022 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

01/12/2022

02/01/2023

Kasım 2022 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/12/2022

02/01/2023

2021 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi

01/12/2022

02/01/2023

2023 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki

01/12/2022

02/01/2023

Kasım 2022 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

01/12/2022

02/01/2023

Kasım 2022 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/12/2022

02/01/2023

Varlık Barışı Kapsamında Kasım 2022 Dönemine Ait Yurt İçinde Sahip Olunan Varlıklara İlişkin Vergi Beyannamesi Üzerinden Hesaplanan Verginin Ödemesi

01/12/2022

28/02/2023

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Kasım 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01/12/2022

31/03/2023

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin, Kasım 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01/12/2022

02/05/2023

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin, Kasım 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

 

                                                                                                          Saygılarımızla,

Dosyalar