Sizi Arayalım
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketlerin TL Kredi Kullanımı Sınırlamalarını Artıran Yeni Bir Karar Almıştır

DUYURU: 22.10.2022/105

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketlerin TL Kredi Kullanımı Sınırlamalarını Artıran Yeni Bir Karar Almıştır

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 21.10.2022 tarihli ve 10389 sayılı Kurul Kararı ile nakdi döviz varlığı bulunan bağımsız denetime tabi şirketlere TL cinsinden nakdi ticari kredi kullandırılması için aranan “15 milyon TL” ve “yüzde 10” eşik değerlerin; 01.11.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere “10 milyon TL” ve “yüzde 5” olarak uygulanmasına karar verilmiştir. Söz konusu Karar ile döviz varlığı bulunan bağımsız denetime tabi şirketlerin TL kredi kullanımı sınırlamaları artırılmıştır. Yapılan değişikliklere ilişkin olarak Centrum tarafından hazırlanan Duyuru aşağıda yer almaktadır.

24.06.2022 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun internet sitesinde yayımlanan “10250 sayılı Kurul Kararı” ile, nakdi döviz varlığı karşılığı 15 milyon TL’yi aşan bağımsız denetime tabi şirketlere TL cinsinden nakdi ticari kredi kullandırılmasına sınırlama getirilmişti. (25.06.2022 tarihli, 73 sayılı Duyurumuz)

Söz konusu Karar sonrasında özellikle, finansal tablolara göre yapılacak değerlendirmenin kapsamı ve mevcut yabancı para nakdi varlıklar ile aktif toplam ve net satış hasılatının ne şekilde ve hangi meslek mensupları tarafından tespit edileceği konularında uygulamada tereddütler hasıl olmuştu.

Bunun üzerine, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 07.07.2022 tarihli ve “10265 sayılı Kurul Kararı” ile uygulamada yaşanan tereddütleri/sorunları giderebilmek için bazı düzenlemelere gitmişti. Bu Karar ile, 24.06.2022 tarihli ve 10250 sayılı Kurul Kararının, söz konusu Karar tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, aksi yönde bir Kurul Kararı alıncaya kadar uygulanmasına ilişkin açıklamalar/belirlemeler yapılmıştı. (08.07.2022 tarihli, 81 sayılı Duyurumuz)

Bu defa, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 21.10.2022 tarihli ve “10389 sayılı Kurul Kararı” ile nakdi döviz varlığı karşılığı belirli bir sınırı aşan bağımsız denetime tabi şirketlere TL cinsinden nakdi ticari kredi kullandırılması için aranacak sınırlarda değişiklik yapılmıştır.

Söz konusu Karar ile döviz varlığı bulunan bağımsız denetime tabi şirketlerin kredi kullanımına ilişkin olarak yapılan açıklamalar/belirlemelerin özetine aşağıda yer verilmektedir.

  • 07.07.2022 tarihli ve 10265 sayılı Kurul Kararının (10265 sayılı Karar) 1.ve 7. maddeleri ile anılan Kararın Ek-1’inde bulunan beyan ve taahhüt örneğinde belirtilen “15 milyon TL” ve “yüzde 10” eşik değerlerin; söz konusu Karar kapsamındaki bankalar ile finansal kiralama, faktoring ve finansman kuruluşları tarafından, 01.11.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aksi yönde bir Kurul Kararı alıncaya kadar “10 milyon TL” ve “yüzde 5” olarak uygulanmasına karar verilmiştir.
  • İşbu Karar çerçevesinde, 01.11.2022 tarihinden itibaren, 10265 sayılı Kararın Ek-1’inde bulunan beyan ve taahhüt örneğinde yer alan “30.06.2022” tarihi “01.11.2022” olarak değiştirilmiş olup bu kapsamda 01.11.2022 itibaren geçerli olacak şekilde kredi müşterilerinden yeni beyan ve taahhüt alınacaktır.
  • 01.10.2022 ila 31.10.2022 tarihleri arasında, 10265 sayılı Kararın işbu Karar öncesindeki mevcut hali ile uygulanmasına devam olunacaktır.

Yukarıda belirtilen Kurul Kararı, aksi yönde bir Kurul Kararı alınıncaya kadar 01.11.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımlandığı 21.10.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Buna göre, özetle, bağımsız denetime tabi olan şirketlerin, 01.11.2022 tarihinden itibaren, kredi başvurusu yaptıkları tarih itibarıyla yabancı para nakdi varlıklarının TL karşılığının 10 milyon TL’nin üzerinde olması ve bu varlık tutarının aynı zamanda 10265 sayılı Karar çerçevesinde esas alınan en güncel finansal tablolarına göre aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde %5’ini aşması durumunda, söz konusu şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılmayacaktır. Kredi kullanmak isteyen bağımsız denetime tabi şirketlerin, kredi kullanımı aşamasında, bu yeni eşiklere göre kredi kullanımlarının mümkün olduğu ile kredi süresi boyunca şartları sağlayacakları ve her 3 aylık takvim dönemi sonunu izleyen ayın son iş günü akşamına kadar gerekli raporlamayla şartların sağlandığını tevsik edecekleri hususunda kredi kuruluşlarına beyan ve taahütte bulunmaları gerekecektir.

“10389 sayılı Kurul Kararı”na ulaşmak için tıklayınız.

                                                                                                                                                                                                                                   Saygılarımızla.

Dosyalar