Sizi Arayalım
Bazı Binek Otomobillerin Özel Tüketim Vergisi Oranları Yeniden Tespit Edilmiştir

DUYURU: 31.08.2020/150

Bazı Binek Otomobillerin Özel Tüketim Vergisi Oranları Yeniden Tespit Edilmiştir

30.08.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2912 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu’na ekli (II) sayılı listede yer alan bazı binek otomobillerinin ÖTV oranları yeniden belirlenmiştir. Ayrıca, motor silindir hacmi 1600 cm3‘ü geçmeyen binek otomobilleri açısından vergi oranlarının belirlenmesinde ÖTV matrah kıstası olarak dikkate alınan 70.000 TL ile 110.000 TL tutarları sırasıyla, 85.000 TL ve 130.000 TL’ye yükseltilmiştir.

Buna göre, sözü edilen araçlara ilişkin değişiklik öncesi ve sonrası ÖTV oranları ile matrahları aşağıdaki tablolarda gösterildiği şekilde olmuştur:

Benzinli ve Dizel Araçlarda ÖTV Matrah ve Oranları

Motor Hacmi

ÖTV Matrahı

(Eski eşik değer)

ÖTV Matrahı

(Yeni eşik değer)

Eski ÖTV Oranı (%)

Yeni ÖTV Oranı (%)

1600 m3 altı

70.000 TL’yi aşmayanlar

85.000 TL’yi aşmayanlar

45

45

70.001 TL ile 120.000 arası

85.001 TL ile 130.000 arası

50

50

120.001 ve üstü

130.001 ve üstü

60

80

1601 ile 2000 m3 arası

170.000 TL’yi aşmayanlar

170.000 TL’yi aşmayanlar

100

130

170.000 TL ve üstü

170.000 TL ve üstü

110

150

2000 m3 ve üstü

Herhangi bir değer

Herhangi bir değer

160

220

 

Hibrit Araçlarda ÖTV Matrah ve Oranları

Motor Hacmi / Motor Gücü

ÖTV Matrahı

Eski ÖTV Oranı (%)

Yeni ÖTV Oranı (%)

Benzinli/Dizel motor hacmi 1800 cm3 altı ve elektrikli motor gücü 50 kW üstü

85.000 TL’yi aşmayanlar

45

45

85.001 TL ile 135.000 TL arası

50

50

135.001 ve üstü

60

80

Benzinli/Dizel motor hacmi 2500 cm3 altı ve elektrikli motor gücü 100 kW üstü

170.000 TL’yi aşmayanlar

100

130

170.000 TL ve üstü

110

150

 

 

Saygılarımızla. 

Dosyalar