Sizi Arayalım
Bazı Kira Ödemelerine İlişkin Stopaj Oranı Geçici Olarak  20%’den 10%’a İndirilmiştir

DUYURU: 02.08.2020/137

Bazı Kira Ödemelerine İlişkin Stopaj Oranı Geçici Olarak 20%’den 10%’a İndirilmiştir

31.07.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinde yer alan stopaj oranlarına ilişkin “2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK)”nın 1/1-5. maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15. maddesinde yer alan vergi kesintisi oranlarına ilişkin “2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK)”nın 1/1-2. maddesinde yapılan değişiklik ile, aşağıda belirtilen ödemelere ilişkin olarak stopaj yapmakla yükümlü kişiler tarafından yapılması gereken stopaj oranları, 31.12.2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere %20’den %10’a indirilmiştir.

  • GVK’nın 70. maddesinde yazılı mal ve hakların (gayrimenkuller gibi) kiralanması karşılığında yapılan ödemeler
  • Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri
  • Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri
  • Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri

İşbu Duyuru konusu Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandığı 31.07.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Geçici bir süreliğine %10 olarak belirlenen stopaj oranları, 31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) nakden veya hesaben yapılacak ödemeler için geçerli olacaktır. Diğer bir deyişle, Cumhurbaşkanı Kararı’nın geçerlilik süresinin sona ereceği 31.12.2020 tarihini izleyen günden (yani 01.01.2021 tarihinden) itibaren nakden veya hesaben yapılacak olan ödemelerde, bu Karardan önce yürürlükte bulunan %20 oranı esas alınacaktır.

Saygılarımızla. 

Dosyalar